Du kan bli ett ljus i världen

Du kan bli ett ljus i världen

Vad för sorts ljus är tillräckligt starkt för att lysa igenom mörkret som hotar att svälja hela världen?

6 min ·

Föreställ dig själv på ett rymdskepp över jorden. Du flyter i tystnaden och ser på planeten som du så väl känner. Kontinenternas former syns vagt och öarna ser ut som prickar över det stora havet. Men allt är mörkt. Inget rör sig förutom molnen som kastar en ännu djupare skugga över jorden. Det finns inget tecken på liv.

Så ser du plötsligt en liten ljusprick i ögonvrån! En liten ljusglimt som växer sig starkare och starkare tills den är en kraftig ljusstråle mitt i mörkret. Så ser du en till och en till och ännu en. Innan du vet ordet av lyser det en mängd klara ljus i mörkret som är så fast beslutet på att sluka hela jorden. Molnen blir tjockare och skuggorna samlar sig, men inget kan släcka dessa ljus. Faktum är att ljusen istället skiner starkare och starkare.

Hopp! Världen är inte fördömd iallafall. Det finns liv mitt i mörkret.

Hopp! Världen är inte fördömd iallafall. Det finns liv mitt i mörkret.

Vad lyser upp en mörk värld?

Föreställ dig nu Jesus och Gud som ser ner på världen. Skönheten av deras skapelse har slukats av mörker som blir allt djupare med tiden. Största delen av mänskligheten har liten eller inget begrepp om universums skapare, författaren till allt liv på jorden. Världen har vänt sig från Gud och börjat lita på sig själv med sina egna lagar. Den tror mer på vetenskap än kreationism och har inget behov för en Gud. Syndens och egoismens mörker blir de ledande krafterna. Till och med det som kallas ”religion” och ”kristendom” är genomsyrat av egenintresse.

Kan du föreställa dig hur hjärtskärande det är?

Så skiner ett ljus igenom mörkret av villfarelse och synd. Jesus ser ner på jorden från sin tron bredvid Gud och ser en flicka stå mitt i livets alla situationer. Runt hennes fasta tro på Gud finns inget annat än tidens anda och folk som lever efter sina egna lustar.

Men här står hon, fast i tron. Hon tror på Jesus och det han har gjort för henne, villig att lida allt för honom. Hon låter sig inte påverkas av frestelser eller dras med tidens anda. Hon står emot på grund av sin tro och vetskap om att hon har högre kall, nämligen att följa sin Herre och Mästare Jesus på vägen som han öppnade för henne. Hennes önskan är att följa honom, neka sin egen vilja och ta upp sitt kors varje dag. (Luk 9:23) Hon vet att detta är vägen som leder till evigt liv med honom.

Kraft att skina

Så glad Jesus blir och vilken belöning han har förberett för denna flicka som är villig att skina för hans skull! Han lyssnar ivrigt när hon ropar på hjälp och styrka för att kämpa i situationerna som hon möter! När prövningarna som kommer är svåra att bära. Han vänder sig mot sin Fader på sin tron och pekar på henne. Han har själv befunnit sig på jorden i form av en människa och vet vad det innebär att frestas. Han har kämpat mot samma saker som hon möter i sitt liv. Människofruktan, lust, stolthet, egoism, fåfänga. Han vet vad det handlar om.

Han har själv befunnit sig på jorden i form av en människa och vet vad det innebär att frestas.

“Hjälp henne Fader!” ropar han för hennes skull. Han pekar på hennes trofasthet och längtan att bli fri från synden, hennes nöd. Han medlar för henne och Gud i sin stora kärlek ger henne all kraft som hon behöver för att hålla ut hela prövningen. Det är som bränsle på hennes låga. Triumferande klarar hon sig igenom och hennes ljus skiner ännu starkare.

Du är ljuset i världen

Och där står en ung man i universitetet och lite längre bort en mamma i sitt hem. En kassörska, en pensionär, en mekaniker.

Trots det tilltagande mörkret där synd och Antikrist får mer och mer makt på jorden finns det människor som inte ger vika. De står emot influenserna från en värld utan samvete. De fortsätter att skina, de fortsätter att stå trofasta. De har en Frälsare som älskade dem så mycket att han lämnade sin plats i himlen för att visa dem hur de kunde stå emot frestelser och besegra synden och de är i sin tur villiga att ge upp allt i denna värld för hans skull. De återgäldar hans kärlek genom att övervinna sin mänskliga natur så att han kan få bröder och systrar. (Romans 8:16-17)

Du kan bli ett av dessa ljus som skiner! Du kan göra Jesus glad! Ditt liv kan vara en ljusstråle i denna världs mörker! Ditt liv kan förhärliga Gud!

”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt 5:14-16)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.