Ett liv i förvandling

Ett liv i förvandling

Vad gör ett liv som lärjunge så speciellt?

6 min ·

Lydia har valt att leva ett liv som lärjunge. Hon upplever att hon blir förvandlad i vardagen. Här talar hon om förvandlingen och den otroliga effekt den har haft på henne.

En lärjunges liv är inte extraordinärt eller märkbart annorlunda utvändigt. Det är hur jag reagerar invändigt, hur jag gör och hanterar saker och mitt sätt att tänka som gör detta liv så speciellt.

Genom att leva efter Guds ord kan jag utvecklas i Kristi dygder och bli en som är välbehaglig för Gud.

Vår lätta nöd

Jag önskar att jag var mycket mer kärleksfull. Att min kärlek var ovillkorlig och inte krävde något från de andra. Jag önskar att jag hade en gudomlig kärlek som inte är större eller mindre beroende på hur de andra är eller hur de uppför sig

“Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.” 2 Kor 4:16-17

Jag önskar att jag hade en gudomlig kärlek som inte är större eller mindre beroende på hur de andra är eller hur de uppför sig seg.

Min lätta nöd, situationer som jag upplever varje dag, ger mig “en härlighet som varar i evighet”. Det är när jag väljer att förneka mig själv i sådana situationer som spännande, otroliga saker händer. Det är då något nytt skapas i mig som inte har funnits där förut! Det är på detta sätt som Kristi dygder blir en del av mig och jag får den gudomliga kärleken som jag längtar efter.

Min invändiga människa förnyas och rensas när jag nekar mig själv. Jag förändras från att vara egoistisk, syndig och stolt till att, steg för steg, prövning för prövning, få något nytt, nämligen gudomlig natur. (2. Peter 1,4)

En kamp mot synden

Det är inte så att man automatiskt får en biljett till himlen bara genom att bestämma sig för att leva detta liv. Det är en kamp! Det är inte alltid så lätt att vara lydig så att inte ens egna begär får lov att leva. Gud kan inte göra någonting i mig eller genom mig när jag gör det som jag själv vill, istället för Guds vilja.

Ibland är det svårt att låta Gud göra detta verk i mig för jag frestas av något som mitt kött önskar och begär.

Då säger jag ”Nej” till dessa tankar som kommer upp och vet att Gud kommer att ge mig segern så länge jag håller ut. Jag har inte syndat så länge jag fortsätter att säga nej och då har Satan ingen makt över mig!

Jag börjar min dag i tro på att Guds ord är sant och att synden i mig inte får lov att leva.

Jag vaknar på morgonen och tänker: ”Idag ska jag förtära mina fiender som bröd! Idag ska jag inte låta missunnsamhet eller klagan eller vrede eller oro få komma in i mitt hjärta.” Så börjar jag min dag i tro på att Guds ord är sant och att synden i mig inte får lov att leva. Kristi liv och dygder ska uppenbaras genom mig! ”Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son” Gal 2:20

Framgång – förvandling

Jag kan inte alltid se att jag gör framgång. Vissa stunder är det svårt att se exakt vad det är som förvandlas, men jag tar steg för steg i tro på att jag blir förvandlad. Plötsligt ser jag kärlek där det inte var kärlek förut. Jag ser långmodighet där jag brukade bli otålig och frustrerad. Jag blir inte förnärmad där minsta lilla kommentar förut hade eggat missnöje, bitterhet och dom i mitt hjärta.

En dag ska alla dessa tendenser och synder, som är en så stor del av min person, dö bort helt i brist på näring från mig i och med att jag aldrig håller med dem. Något som aldrig får mat kan inte överleva länge!

Det fungerar verkligen!

Jag minns att en god vän en gång sa: Håll ut! Det fungerar. Det fungerar verkligen! Ge aldrig upp och tappa aldrig tron! Håll ut i kampen och du ska få din lön!” När jag till exempel börjar bli trött eller de små sakerna här på jorden börjar tynga ned, minns jag dessa uppmuntrande ord som påminner mig om att kampen inte är förgäves. Det finns ett mål och en mening att jag kämpar för att få seger över synden som finns i mig!

Varje dag kan jag säga att jag inte är samma person som jag var igår!

Jag är så tacksam för att jag har valt att leva detta liv som lärjunge. Det finns fortfarande mycket som måste göras. Jag har så mycket att lära och det finns mycket vishet som jag ännu inte har fått del av, men jag har bestämt mig för att följa Jesus och det finns ingen väg tillbaka!

Jag har börjat på denna väg av förvandling. Jag har börjat gripa tag i Kristi dygder som jag längtar efter. Varje dag kan jag säga att jag inte är samma person som jag var igår! Jag har förnekat mig själv och tagit upp mitt kors, precis som Jesus säger att vi ska göra för att följa honom. Vi kan gripa tag i evigt liv och dygder! Gud är med oss när vi går till kamp i tro och han ger oss mer än seger!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.