För detta är dagen som Herren har gjort

För detta är dagen som Herren har gjort

Varje dag är en rik och värdefull gåva från Herren, med ny nåd och nya möjligheter.

“För detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss jubla och glädjas idag! Ps 118:24. Varje dag är en rik och värdefull gåva från Herren, med ny nåd och nya möjligheter.

Jesus säger att vi bara har idag och att vi inte behöver vara oroliga för morgondagen. Trots att det kanske har gått dåligt så kan dagen idag vara helt ny och härlig. Idag har vi överflödande nåd och kraft till att ordna upp de saker från det förflutna som tynger våra samveten

Låt oss glädjas

Som det står skrivet så kan vi jubla och glädjas över varenda dag. Det är Herren som har gjort den och planerat den för oss. Han är trofast och ser till att vi inte blir mer frestade och prövade än vad vi kan tåla. (1 Kor 10:13) Vi vet också att idag samverkar allt till vårt bästa. (Rom 8:28) Idag har goda gärningar planerats för oss och vi har överflödande nåd och kraft till att vandra i dem. (Ef 2:10)

Vi måste lära oss att räkna våra dagar och leva som om varje dag var vår sista. Idag kan män älska sina hustrur och inte vara bittra på dem. Och fruarna kan underordna sig sin man med glädje. Det är gott att tänka på det så här: Idag kan vara den enda dagen. Den sista dagen vi har att visa all godhet och kärlek till varandra. Idag kan vi förhärliga Jesu namn i allt vi säger och gör och låta kärlekens sol skina över ont och gott.

Det är idag som vi kan hålla ut, lida och bära allt med glädje och tro på att Gud har kontrollen. Idag kan vi vara frimodiga och inte tappa modet, utan snarare se det som inte syns som gör våra prövningar lätta och kortvariga för att bereda oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. (2 Kor 4:16-18)

Detta är dagen som Herren har gjort

“Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta.” 5 Mos 30:11. ”Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befaller dig att älska Herren, din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.” 5 Mos 30:14-16.

Idag kan jag välja mellan livet och det goda och döden och det onda genom att antingen ta emot eller avvisa Andens livslagar som står skrivna i mitt hjärta. Därför säger den helige Ande: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret, som på prövningens dag i öknen’” Hebr 3:7-8.
Valen vi gör idag är avgörande för evigheten! Jesus kommer för att hämta hem dem som väntar på honom idag och är redo att möta honom. De är ljusets och dagens barn.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.