Förlåtelse: Dubbel nåd, en ny skapelse och evigheten (3/3)

Livet består av en en mängd möjligheter där vi kan välja att tjäna Gud.

De flesta känner till konceptet om förlåtelse. Jesus gav sitt liv för oss, så att vi kunde få förlåtelse för våra synder. Självklart är det då inte fritt fram för att synda, men om Jesus dog både för de synderna som vi redan har begått och för dem som vi kommer att begå, varför är det då så viktigt att segra över synden?

I del 3 av denna serie om förlåtelse talar AktivKristendoms redaktör Milenko om hur nåden är mer än bara förlåtelse, förändringar som bör ske i våra liv som ett resultat av förlåtelse, och de eviga konsekvenserna som detta har för vår ande.

Se på del 1 och del 2 av serien för att få med dig hela samtalet om förlåtelse.

Mer om förlåtelse:

Besök vår temasida om förlåtelse och skuld

Så och skörda: Att välja rätt

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.