Grip det eviga livet!

Grip det eviga livet!

Vad gör vi i större eller mindre prövningar i vårt liv?

Vad gör vi i större eller mindre prövningar i vårt liv?

"Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet." 1 Tim. 6:11. Dygderna är Guds fullhet. Genom att lära känna innehållet av Kristi kärlek, kan vi "fyllas till all Guds fullhet". "Gud är kärlek." 1 Joh. 4:8. "… Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, …  Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike." 2 Petr. 1:5, 10-11.

"Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen." 1 Tim. 6:12.

Varje dag möter vi större eller mindre prövningar i vårt liv. Sådana situationer kan vara mycket kortvariga. Och då passar det att säga: "Sök att vinna det eviga livet!"

Vi ser av det ovanstående att det eviga livet är Kristi dygder. Dygderna är helt motsatta vår natur. Att kämpa trons goda kamp är att "förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig." Luk. 9:23. Då verkar även Jesu död i våra kroppar, "för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp." 2 Kor. 4:10-11.

"Varje dag" är det nödvändigt att kämpa denna kamp, denna goda kamp. Varje dag möter vi större eller mindre prövningar i vårt liv, som avslöjar vilket innehåll vi har. Antingen är det mitt eget liv, jaget, som kommer fram, eller så är det Jesu liv, dygderna, som kommer fram. Sådana situationer kan vara mycket kortvariga. Och då passar det att säga: "Sök att vinna det eviga livet!" Om vi inte är intresserade av att växa i Kristi dygder, och få mer himmelskt liv, går möjligheten ifrån oss.

Andra gånger kan prövningen vara långvarig, ja man kan befinna sig i en smältdegel med ständig rensning i flera år, om man förstår Kristi lidande. (1 Petr. 4:12-13). Då upplever man det Paulus bad om: "… och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt." Kol. 1:11. Det är Fadern som gör oss i stånd till att få del i de heligas arv i ljuset.

Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Det tjänar oss till att formas efter hans Sons bild.

Under denna process gäller det att följa förmaningen: "Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne." 1 Petr 5:6. "Ty vi vet inte vad vi bör be om”, med det vet vi "att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Det tjänar oss "till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder." Rom. 8:26, 28-29.

Kan du tänka dig något större att uppnå här i livet? Om du fokuserar på detta, varar din nöd ett ögonblick och väger lätt, och "bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet." 2 Kor. 4:17-18.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.