Gud utnämnde "drevkarlar"

Gud utnämnde "drevkarlar"

Har du någon gång mött personlighetstyper eller situationer som alltid tycks få fram det värsta i dig?

3 min ·

I Storbritannien är jakt eller skytte en favoritsport för många. För att hjälpa till med fasanjakten, anställs folk för att gå över åkrar och slå i marken i ”drev”, så att fåglarna flyger upp i luften och på så sätt blir enkla måltavlor. Dessa "drevkarlar", inhyrda av jaktmästaren, går alltså framför jägaren för att driva fram djuren. Jägaren måste emellertid vara uppmärksam på vad som drivs fram för att inte missa sitt byte, så att hela insatsen blir bortkastad.

Gud utnämnde "drevkarlar"

Den senaste tiden har jag märkt att vissa personlighetstyper eller situationer fungerar som drevkarlar för mig. De går framför mig eller så möts vi på ett eller annat sätt, och Gud använder dem för att "jaga fram" min natur så att mina syndiga tendenser eller reaktioner blir synliga för mig.

Frågan är bara: Hur vaken är jag för det som blir synligt eller som jagas fram, så att jag ser det?  Är jag samstämd med "jaktmästaren", Gud, så att jag inte missar dagens "byte", möjligheten att korsfästa mitt kött? Är jag snabb till att se och erkänna det jag ser? Eller kastar jag bort en ny möjlighet till att bli rensad och förvandlad, befriad från min natur?

Det är väldigt enkelt att se felen hos andra och kanske ha något att säga om deras reaktioner i olika situationer. Mitt ansvar och intresse ska emellertid vara för det som drivs fram från mitt eget kött, så att jag kan förvandlas ytterligare, steg för steg, dag för dag.

Läs mer här: Det här har avgörande betydelse för din lycka!

När jag tänker på detta, kommer jag att tänka på versen: Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade." Matt 5:6.

Hur mycket "törstar" jag efter att se min egen natur? Ber jag för att få hjärtats upplysta ögon? Hungrar jag och törstar efter frälsning? Eller slår jag bara drevkarlen, och missar en möjlighet för frälsning samtidigt som jag skapar mycket oro runt mig när jag står emot ljuset som Gud vill ge mig, i väntan på att de andra människorna ska se sig själva?

En grundläggande upplysning

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, […]" 1 Petr 4:1-2. Detta är vårt slutgiltiga mål; att inget kommer fram när "drevkarlar" kommer för att jaga fram det som måste avslöjas! Detta är mitt dagliga mål; att andra människor bara smakar och ser den ande som kommer av att jag är "korsfäst med Kristus", istället för de gamla reaktionerna av irritation och frustration, när de har med mig att göra.

God jaktlycka!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.