Hemligheten för att övervinna människofruktan

Hemligheten för att övervinna människofruktan

Människofruktan visar sig på olika sätt i olika personligheter, men den finns i oss alla. Vill du veta hur du kan bli fri från den?

Vad är människofruktan?

Vi har alla människofruktan, oavsett om du är utåtvänd eller inåtvänd, panelhöna eller festens mittpunkt, eller någonstans mitt emellan. Det visar sig på många olika sätt:

 • Behov av godkännande/rädsla för ogillande
 • Behov av att bli accepterad
 • Grupptryck
 • Behov av ära
 • Behov av erkännande
 • Rädsla för kritik
 • Rädsla för förnedring
 • Osv

Detta kan leda till att vi:

 • Ändrar våra beslut
 • Blir blyga när vi skulle vara frimodiga
 • Är olydiga mot Gud
 • Har dåligt självförtroende
 • Dömer vårt eget värde efter andra människor
 • Är inaktiva
 • Inte är oss själva
 • Är obeslutsamma
 • Är ostabila i tron

Människofruktan – Det stora hindret

Människofruktan kan vara ett av de största hindren när det gäller att tjäna Herren. De flesta av oss har det djupt rotat i vår natur. Det visar sig på olika sätt för olika personligheter, men det finns där.

Det kan faktiskt bli som en form av slaveri! Det kan vara speciellt hämmande när det handlar om människor som jag vill göra ett extra gott intryck på. En del ändrar och anpassar sig till och med efter vad de tror att andra vill se hos dem. Det kan nå den punkt att jag ändrar mina åsikter, personlighet, osv, som en virtuell "formskiftare" alltefter vem jag umgås med. Detta är inte den härliga friheten i Kristus!

Jag kan bli så bunden av det att jag blir blind för vad som är verkligt viktigt.

Mitt ego

Hur kan jag lyda Guds ord helt ut om jag oroar mig för vad andra tänker om mig? Hur kan jag ära honom med mitt liv? Hur kan jag få ära av honom? (Joh 12:26)

Vad kan egentligen andras ord och tankar göra mot mig? Kanske orsaka pinsamhet, förödmjukelse, och säkert obehagliga stunder. Kort sagt såra min stolthet, mitt ego. Sanningen är att min stolthet och ego behöver brytas ner, så att jag kan fokusera på att bli som Jesus som var mild och ödmjuk, och samtidigt ivrig för Herren!

"Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet." 2 Kor 4:17. Att kunna stå inför Gud är värt så mycket mer än att få ära från vilken människa som helst. Då blir jag rotad, fast och orubblig.

Läs mer: 4 obestridliga sanningar om Jesus

Hur kan jag övervinna människofruktan?

Det första viktiga som jag måste göra för att segra, är att erkänna att jag harmänniskofruktan.

Jag måste söka en så djup kärlek till Jesus att jag fruktar för att synda mot honom – så att det viktigaste för mig är att vara honom till lags och ära honom.

Därefter, steg för steg, fattar jag beslut att göra och vara fri till att lyda tron, istället för att handla efter godkännande av mitt köttsliga begär. Jag ber om hjälp och kraft till att segra över tankar som "Vad tänker de?" och står på Guds ord som mitt vapen. Sakta men säkert upptränas mina tankar bort från att vara bundna av att vilja ha ära av människor till att istället tjäna den levande Guden. Då får jag uppleva frihet!

För att segra måste jag gå genom det. Jag måste lyda trots min rädsla. Gud ger mig all kraft jag behöver för att göra det jag vet att jag inte klarar själv. Jag måste gå i tro – lita på Gud att han leder mig genom den situation som får mig att känna mig rädd, dum, feg, blyg, osv. Om jag bara går vidare fast jag inte kännerför det, ger Gud mig kraften.

Jag måste möta synden i mitt eget kött, oavsett vad folk tänker om mig. Jag måste möta stoltheten, egot, förtrytelsen, blygheten, eller vad som nu hindrar mig inom mig från att tjäna Gud helt och fullt som jag borde, och segra över det. Detta är att dela Kristi lidanden. Jesus mötte hela tiden människor som inte höll med honom, som föraktade honom och såg ner på honom. Han lät inte detta hindra honom från att utföra det verk han befann sig på jorden för att utföra. Han ödmjukade sig själv och segrade över allt som reste sig mot Guds vilja. Om vi följer honom och gör som han gjorde, precis som apostlarna, hamnar vi i ett härligt sällskap!

"Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet." Hebr 12:2-3.

Bibelverser som kan användas som vapen när vi frestas till människofruktan:

"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." 2 Tim 1:7.

"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" Ps 56:12.

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut." 1 Kor 10:13.

"Hör någon säger: ‘Predika!' Och en annan svarar: ‘Vad skall jag predika?' ‘Allt kött är gräs och all dess härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar, blomster vissnar, när Herrens Ande blåser på det. Ja, folket är gräs! Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet.'" Jes 40:6-8.

"Jesus svarade: ‘Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.'" Luk 4:8.

"Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad." Ordspr 29:25.

"Och nu Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig annat än att du fruktar Herren, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 13 så att du håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl." 5 Mos 10:12-13.

"Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet." 1 Petr 4:14-15.

"Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden." 1 Petr 5:9.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.