Därför tjänar jag på att övervinna det onda med det goda

Därför tjänar jag på att övervinna det onda med det goda

Det är inte ovanligt att vilja säga emot när man blir motsagd. Men är det vägen som Jesus lärde oss?

I Bergspredikan lärde Jesus om det han hade levt, och visade oss vägen vi skulle vandra. Jesus sa att den som hörde dessa ord och gjorde dem, var som en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Huset skulle stå när stormarna rasade mot det. Detta var Jesu bud, som de som älskar honom skulle lyda (Matt 7:24-25; Joh 14:21).

Ett av dessa bud är att älska våra fiender och välsigna dem som förbannar, hatar och förföljer oss (Matt 5: 38-45). I det gamla förbundet gällde öga för öga. Jesus ordnade ett helt annorlunda sätt för oss att hantera det.

Övervinna det onda med det goda

Paulus skrev att vi inte skulle hämnas, eftersom hämnden tillhör Gud. Endast Han kan bedöma det på ett rättvist sätt. Vi ska inte återgälda ont med ont, utan vinnlägga oss om det som är gott för alla människor. Vi ska inte låta oss besegras av det onda, utan övervinna det onda med det goda (Rom 12:17-21)! När någon är ond mot oss, ska vi själva inte bli onda.

Den starka mänskliga tendensen är att försvara sig själv och svara med samma mynt när någon gör något som vi ogillar. Vi ser synd i vårt kött som vill välla upp, hämnas, hota, ge tillbaka och rättfärdiggöra sig själv. Det är vanligt att vilja ha det sista ordet i en situation, så vi känner att vi har övertaget. Det är vanligt att döma, anklaga, kritisera och söka medhåll hos andra. Sanningen är att reagera på detta sätt är att försöka övervinna det onda med det onda. Dessa frestelser är vanliga för människor, som vi läser i 1 Kor 10:13. När dessa frestelser kommer, finns det en utväg som Gud har ordnat för oss så att vi kan tåla dem. Vi kan med andra ord övervinna dem!

Jesus segrade över alla dessa frestelser, och visade oss ett sätt att hantera det på som han gjorde: "När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist." 1 Petr 2:23. Han förnedrade sig själv och överlät till Gud att döma situationen. Hans känslor och tankar (hans egen vilja) fick inte lov att styra honom. Han gjorde det han hörde från Fadern (Hebr 10:7).

Möjligheterna är alltid närvarande

Vi behöver inte ha stora konfrontationer med människor för att hitta vårt liv; det kan handla om något så enkelt som att bli motsagd. Det kan verkligen vara ett lidande att inte reagera impulsivt. Vi måste göra som Jakob skriver: Vara sen att tala och sen till vrede, och snar att höra och ödmjukt ta emot Ordet som är planterat i oss och som kan frälsa oss från våra själiska reaktioner (Jak 1:19-22). Det är under dessa tider som Anden ger oss kraft med Ordet som vi har hört och lärt, så att vi kan avvisa lusten till att försvara oss eller ge tillbaka på ett eller annat sätt. Vi måste förnedra oss, precis som Jesus, och vara lydiga.

Paulus vittnade om att han var trängd, förföljd och nerslagen, men att han alltid bar Jesu död med sig i sin kropp, så att han svarade med Jesu dygder (2 Kor 4;8-11). Det är verkligen innebörden av att övervinna det onda med det goda! Dåhittar vi och skapar fred, istället för nöd och förtvivlan! Och dessutom övervinns det onda i vår egen natur, begäret och lustarna som kommer från vårt kött, med det goda! Vi växer i dygderna; Andens frukter växer i oss!

Det finns alltid möjligheter att hitta vårt liv och förlora det för Jesu skull. De är möjligheter för oss till att växa i Jesu dygder. När vi blir orättvist behandlarde kan vi, genom att söka hjälp vid nådens tron, svara med tålamod, barmhärtighet, långmodighet, medkänsla, godhet och kärlek. Detta har en mycket bättre effekt på dem vi har att göra med än reaktioner från vårt kött.

Dessa sångstrofer visar oss tydligt hur vi kan övervinna det onda med det goda:

Vill du nu följa efter, förneka dig själv.
Gå fram på den levande väg?
Den du följer, blev hatad, men älskade blott.
Hans fotspår, de är just för dig!

(Från BCCs sångbok "Herrens vägar" #314)

Då har vi verkligen blivit som den förståndiga mannen som byggde sitt hus på klippan. Då kan inget någon säger eller gör rubba oss!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.