Hur gör jag varje tanke till en fånge?

Hur gör jag varje tanke till en fånge?

Hur gör jag varje tanke till fånge som inte behagar Gud?

5 min ·

Jag har möjligheten att göra något med alla tankar som inte är välbehagliga för Gud innan de kommer in i mitt hjärta och blir en del av mig!

“…för han handlar efter sina själviska beräkningar.” (Ordspr 23:7) Det vi tänker är avgörande för vem vi är. Forskare är oeniga om hur många tankar vi tar emot varje dag, men alla är eniga om att det handlar om tusentals. Den vi är formas ögonblick för ögonblick av de tankar som vi släpper in i vårt hjärta och sinne, men hur kan vi kontrollera den stora mängd tankar som kommer in i vårt sinne varje dag? Vad gör vi med de tankar som inte behagar Gud?

Vi måste kämpa för att hålla våra tankar rena

Vad gör vi med de tankar som inte behagar Gud?

Ofta måste våra tankar fokuseras på de vanliga uppgifterna som vi måste utföra under dagens lopp, men samtidigt kan vi göra tankar och inställningar som är mot Guds vilja till fångar och hindra dem från att få kontroll över vårt hjärta och sinne. Paulus förklarar hur detta är möjligt: ”De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus ” (2 Kor 10,4-5) Det står skrivet att vi måste strida för att hålla våra tankar rena, men det står även att vi har vapen att strida med!

Ta t ex en typisk vardagssituation: Min chef ger mig kanske en uppgift som jag hatar och negativa, klagande tankar kommer in i mitt huvud. Dessa tankar är frestelser och jag har en chans att göra något med dem innan de kommer in i mitt hjärta och blir en del av mig. Det är denna sortens tankar som vi måste göra till fångar genom att lyda Guds ord istället som i detta fall t ex Filipperbrevet 2:14: “Gör allt utan att klaga och tveka”. Ett sådant val kräver en ordentlig kamp i vårt tankeliv, men våra vapen, Guds ord och den helige Andes kraft, är så starka att de kan hjälpa oss.

Vi kan få kraft till att hålla våra tankar rena genom att be till Gud i samma stund som vi känner att vi frestas.

Guds ord och den helige Andes kraft är så starka att de kan hjälpa oss.

Förberedd på krig

Vi måste även styrka oss på förhand till denna krigsföring genom att följa Jesus exempel när han frestades av djävulen till att göra stenar till bröd “Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." (Matt 4:4) Jesus hade beväpnat sig genom att läsa och fundera på Guds ord som kunde hjälpa honom i de svåra situationerna som han upplevde i livet. Om vi märker att vi har svårt att segra inom vissa områden i tankelivet, kan vi hitta bibelverser som kan hjälpa oss att få seger och tro på att Gud har kraften att frälsa!

Om vi lätt blir frestade till att t ex få orena tankar om det motsatta könet så kan vi ta Jesu ord till hjärtat: ”Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.” (Matt 5:28-9)

… vi kan bli mer och mer lik Kristus varje dag!

Om vi lätt blir arga kan vi beväpna oss med Jakobs förmaning: ”Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa skall vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud.” (Jakob 1:19-20) Dessa Guds ord är våra vapen och ger oss kraft till att göra varje oren tanke till en lydig fånge!

Förvandling – genom den helige Ande

Genom den helige Ande kan vi få nåd och kraft till att göra tankar till lydiga fångar i Kristus och i denna process förvandlas vi till den person som han vill att vi ska vara. Vi har det fantastiska hoppet om att bli mer och mer lik Kristus varje dag genom att segra över synden i tankelivet. På detta sätt blir vi värdefulla redskap i Guds händer. Att tillåta detta Guds verk föregår inom oss är den största uppgiften som vi kan ta på oss i livet.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.