Gå till innehåll

Hur kan jag hitta meningen med min vardag?

Vad är avsikten med i dag?

Vad är egentligen avsikten med i dag?

För många av oss består största delen av vårt liv av samma enformiga aktiviteter, dag ut och dag in. Men det är just här, mitt i vår till synes meningslösa vardag, som något verkligen fantastiskt kan hända!

Detta är den dag som Herren har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!” Ps 118:24.

Att leva efter Guds ord

Varje dag är en rik och värdefull gåva från Gud, med ny nåd och nya möjligheter. Varje dag har vi möjligheten till att hitta och göra Guds vilja i våra liv. Och hur vet vi vad Guds vilja är för oss? Det är egentligen ganska enkelt! Vi lever efter hans ord. Vi läser Guds ord, och vi praktiserar det. När vi till exempel frestas till oro inför framtiden, kan vi praktisera ordet i Fil. 4:6: “Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.”  När vi frestas till att klaga på vädret igen kan vi göra det som står i 1 Tess 5:18: “Tacka Gud under alla livets förhållanden.  Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Och hur vet vi vad Guds vilja är för oss? Det är egentligen ganska enkelt! Vi lever efter hans ord.

Det uppstår emellertid snabbt ett problem när vi försöker att leva ett sådant liv. När vi försöker uppfylla Guds ord i de små situationerna vi möter, ser vi att “det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.”  Rom. 7:19. Vi inser att oavsett hur gärna vi vill göra det goda, så är vi fortfarande hopplöst bundna av synden i vår fallna natur! I vår egen styrka kan vi inte göra Guds vilja helt och hållet, som vi hade tänkt. Oavsett hur mycket vi än försöker, kan vi helt enkelt inte göra som Jesus säger i Matt. 5:44: “Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.” Vi kan inte alltid akta dem högre än oss själva. (Fil. 2:3). Vår natur är för stark, och vår egenvilja för mäktig. Vi behöver hjälp!

En människa vi kan följa

Lyckligtvis finns hjälpen tillgänglig. Den kom i form av en människa. En man från Nasaret. Hans namn? Jesus.

Jesus valde osjälviskt att lämna härligheten han hade i himlen hos sin Fader, och bli född in i denna värld med samma mänskliga tendenser som vi har. (Fil. 2:6-8). Han hade en vanlig vardag, precis som vi. Han blev frestad till att bli arg på sina syskon. Han blev frestad till att döma andra. Han blev frestad till att ljuga. Men varenda gång sa han nej till sina egna naturliga tendenser. Nej till sin stolthet. Nej till sina lustar och begär. (Hebr. 4:15). Istället valde han att göra Guds vilja. “Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig!  Men ske inte min vilja utan din.” Luk. 22:42. Allteftersom han förnekade sin egen vilja, avtog synden i hans kött dag för dag, samtidigt som gudomlig natur och dygderna växte fram i samma takt. Med Guds Andes kraft övervann han all synd i sin mänskliga natur!

Där vi en gång var arga, kan vi bli goda! Där vi en gång var irriterade, kan vi ha tålamod!

“Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom.” Hebr. 5:9.

Och nu är det möjligt för oss att göra precis samma sak! Gud sände den helige Ande till oss på pingsten till just detta. “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.” Joh. 14:26. Den helige Ande ger oss kraften till att övervinna, så att även vi kan segra helt när vi blir frestade. Vi kan också välja att säga nej till vårt eget liv i våra situationer och istället göra Guds vilja. Där vi en gång var arga, kan vi bli goda! Där vi en gång var irriterade, kan vi ha tålamod! “Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.” Gal. 5:22-23. Dessa dygder kan bli vårt liv! Med den helige Andes kraft kan vi också bli fullkomliga, utan att sakna något. (Jak. 1:4). Och då kan Gud säga om oss också: “Denne är min Son, den Älskade.  I honom har jag min glädje.” (Matt. 3:17).

En ljus framtid

När vi väljer att lida istället för att göra vår egen vilja, vet vi att vi har en strålande framtid framför oss, både här på jorden och i all evighet!

Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.” 2 Kor. 4:16-17.

Detta är orsaken till att vi har i dag! I dag kan jag vara välbehaglig för Gud. I dag kan jag segra över synden som jag ser i mig själv, och i dag kan jag få del av mer gudomlig natur. Om jag gör detta varje dag, är min framtid verkligen ljus! “Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det.” Upp. 3:12.

Så hur blir din dag i dag? Är det bara ytterligare en dag att kryssa över i kalendern, eller blir det en dag full av möjligheter. En dag av evigt värde?

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss