Hur kan jag övertyga mina vänner om att bli kristna?

Hur kan jag övertyga mina vänner om att bli kristna?

För att övertyga någon att bli kristen, talar ett trofast liv mer än tusen ord.

5 min ·

Ingenting på jorden kan jämföras med vår fantastiska kallelse som kristna, nämligen att få del i gudomlig natur! Kallelsen att följa Kristus på alla sätt och därmed få del i dessa dyrbara och mycket stora löften. Ett liv i trofasthet leder till ett liv med en rik och evig belöning och Gud har gett oss allt vi behöver för att få ett sådant liv. Det är värt att ge upp allt för en sådan kallelse.

“Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.” (2 Petr. 1:3-4)

Blind för sanningen

När vi inser hur stort denna kallelse är börjar vi att längta efter att våra nära och kära kan vandra tillsammans med oss på denna väg till evig härlighet, så att de också kan bli frälsta från “det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Det är hjärtskärande att se hur Satan har gjort dem blinda för sanningen. Hur han har förfört dem, så att de inte ser sitt behov för Gud eller ser att de går mot fördärvet när de följer sina egna begär.

Folk måste själva se värdet av att vara kristen. Förkunnelsen utan liv att visa fram är oanvändbart.

Satan är en mästare i att manipulera. Han ljuger, bedrar och får synd att verka mindre syndigt, så att folk inte ska se vilken skada den leder till. Han är slug, en varg i fårakläder. Han får synd att verka oskyldigt och tilltalande. ”Bara den här gången. Det är inte så farligt. Det känns ju så bra och det skadar ju ingen!” Hur kan vi få dem till att förstå att det handlar om så mycket mer än det? Att lögn, fåfänga, förtal och allt sådant som verkar så ofarligt, egentligen skadar vår ande för evigt? Men hur kan vi göra det? Att försöka övertala dem med ord leder för det mesta till diskussioner, frustration och bruten kontakt. Folk måste själva se värdet av att vara kristen. Förkunnelsen utan liv att visa fram är oanvändbart.

Låt ert ljus skina

“Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom.” (Jak. 1:12)

När vi är orubbliga i vår iver att besegra Satan och synd, förvandlas vi inombords.

För att kunna få denna livets krona och därmed visa vår familj och vänner värdet av att leva detta liv, måste vi arbeta, kämpa, be och vara 100 % lydiga när Gud pekar på vilken synd vi måste rensa bort som frestar oss. ”Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal.” (1 Petr. 2:1). Så allvarligt måste vi ta det.

När vi är orubbliga i vår iver att besegra Satan och synd, förvandlas vi inombords. Andra märker att vi nu är tålmodiga, där vi brukade reagera med otålighet. Där vi förut bara tänkte på oss själva, tänker vi nu på de andra. Istället för att tala bakom ryggen, är vi goda och vänliga. När de märker detta kommer de att förstå att det är något som händer i vårt liv. De ser resultat av ett trofast liv. Det är det livet vi lever som talar mest till dem. Det är det som kommer att få dem att känna att det liv som de själva lever inte är tillräckligt. Detta är ett liv som verkligen tillfredsställer till skillnad från ett liv där man ständigt jagar efter något mer.
Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. Matt. 5:16.

En effektiv missionär

Och vi kan dessutom be för dem! Be om att Gud öppnar deras ögon, så att de ser sina behov!

Vi kommer närmare Gud när vi rensar oss från synd och står emot djävulen. (Jak. 4:7-8). Genom denna förbindelse med honom kan han ge oss de rätta orden att säga och visa oss rätt tidpunkt att säga dem. Det kan inte göras utan ett liv bakom våra ord. Om vi själva inte lever detta liv kan vi heller inte vara missionärer. Och vi kan dessutom be för dem! Be om att Gud öppnar deras ögon, så att de ser sina behov! Det är inte utan orsak att det står: ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” (Jak. 5:16).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.