Hur kan jag tjäna Herren?

Hur kan jag tjäna Herren?

Vad betyder det egentligen att ”tjäna Herren”?

3 min ·

Vad betyder det egentligen att ”tjäna Herren”? Är det att sjunga i kören, bidra i missionsarbete eller att hjälpa till med ideellt arbete? Tjänar jag Herren med mina tankar, ord och gärningar?

Din planen för dagen ser kanske ut så här: Skolan början klockan sju, presentation för klassen klockan nio, två uppgifter som ska lämnas in innan lunch, tentor nästa vecka och aktiviteter i församlingen direkt efter skolan. Allt eftersom uppgifterna tornar upp framför dig, gör stressnivån detsamma! Har du någon gång haft känslan av att det inte är nog med 24 timmar i dygnet? I tillägg till allt annat, när ska du få tid att tjäna i församlingen, läsa i Bibeln och be? Du tänker: ”Hur kan jag tjäna Gud, och samtidigt sköta skolan?”

Tjäna med mitt LIV

Vad betyder det egentligen att ”tjäna Herren”? Är det att sjunga i kören, bidra i missionsarbete eller att hjälpa till med ideellt arbete?

Tjänar jag Herren med mina tankar, ord och gärningar?

”Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.” (Hebreerbrevet 10:7). En tjänares uppgift är att göra det hans mästare kräver, och vara välbehaglig för honom. ”Detta är Guds vilja: att ni helgas (…)” (Första Thessalonikerbrevet 4:3). Guds vilja är att vi helgas, att vi blir rena såsom han är ren. En Herrens tjänare tjänar med sina tankar, ord och gärningar.

Tänk om jag går genom en hel dag, och kan kryssa av allt på listan med göromål, men klagar och gnäller medan jag gör varje uppgift, baktalar mina klasskamrater eller jobbar halvhjärtat? Tjänar jag Herren med mina tankar, ord och gärningar? ”Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft (…)” (Predikaren 9:10). När jag väljer att vara välbehaglig för Gud i allt jag gör, vad mina uppgifter än är – om jag läser inför en tenta, jobbar eller hjälper till på söndagsskolan – så kan jag tjäna Herren med mitt LIV – mina tankar!

När jag lyssnar och är lydig så kan jag lära mig vad Guds vilja är för mig i livets många olika situationer

En utbildning för evigheten

Att bli rensad och förvandlad är en livslång utbildning. När jag önskar att leva så att jag är välbehaglig för Gud i mina tankar, ord och gärningar, då börjar jag höra hans stämma. När jag lyssnar och är lydig så lär jag mig vad Guds vilja är för mig i livets många olika situationer. Då kan han utföra sin vilja genom mig, och jag blir en sann Herrens tjänare!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.