Hur kan jag vinna över synden om jag inte känner för det?

Hur kan jag vinna över synden om jag inte känner för det?

Vi måste lära oss att se synd genom Guds ögon, och hata den på samma sätt som han gör, oavsett vad vi känner.

Synden kom in i världen genom Satans stolthet och önskan om att vara som Gud, och gav Guds fullkomliga skapelse en ful prägel. Gud har inte gråzoner när det gäller synd. All synd är enormt syndig. Han hatade synden så mycket att han sände sin enda Son till jorden så att vi kunde frälsas från den. Det är med andra ord så viktigt för oss att bli helt fria från den och ta den för det den egentligen är. Utan att verkligen hata synden, är detta omöjligt.

Sanningen om synden

Hatet kommer emellertid inte naturligt.

Frestelse kommer alltid att kännas som något man egentligen vill göra. Det är det som gör det till en frestelse. Men Gud har talat i ditt hjärta, och du har bestämt dig för att följa Jesus och ge upp din egen vilja, som är lusten till synden som bor i människans natur. Med din ande och ditt sinne väljer du det goda, men så märker du att det onda fortfarande finns där, fast du har valt att göra det goda. Med andra ord frestas du fortfarande till att synda. (Rom 7:21) Och det kan vara svårt att se det onda för vad det egentligen är. Istället säger dina känslor att du blir glad och lycklig av att synda. I frestelsens stund känner du till exempel att du verkligen blir irriterad, för att den andra personen förtjänar det. Eller så känner du att du verkligen vill hålla fast vid en viss lust, även om du vet att det inte är rätt. Då kan det vara svårt att känna hat mot synden.

Detta är emellertid sanningen: dina känslor ljuger för dig. Det kan inte betonas nog. Dessa känslor kommer från köttet, som är syndakroppen du föddes med och som vill styra dig. Ditt riktigajag är ditt sinne och din ande, som bestämde sig för att leva helt för Jesus, och det är det som tar upp kampen mot köttet trotsdina känslor.

Kraft från Gud

I början känner du kanske inte ett hat mot synden när den flammar upp, och Satan vill få dig att ge efter för dina känslor. Men du måste kämpa i tro i frestelsens stund, mot alla dina känslor, lidelser och begär i köttet, om du tror att ditt riktiga jag verkligen vill segra över synden för att behaga Gud. Det innebär att du måste träda fram inför nådens tron och ropa på hjälp till Gud. Och Jesus, som så väl känner till kamperna och frestelserna som du möter tack vare att han själv mötte det samma under sin tid på jorden, ber också på dina vägnar. När de ser att din ande är så villig och redo att segra, men att känslorna är så svaga, ger de dig den kraft och nåd som behövs till att segra.

Folk som gör detta är mycket dyrbara för Gud. Han ser när du segrar, i motsats till vad du känner. Han ser att du är lydig på grund av din längtan efter det goda. Det finns en kraftfull välsignelse över det. Och det äratt hata synden, oavsett vad dina känslor säger.

Det finns inget gott i ditt kött

När du först börjar följa Jesus på vägen kan det hända att du faller och syndar trots dina bästa intentioner. Då upplever du att synden bara leder till massa problem. Resultatet är ett dåligt samvete, förstörda förhållanden med människor, och inte minst med Gud, och mer. När du ser hur hemskt det faktiskt är att synda, börjar den att få en fruktansvärd lukt. Den blir äcklig för dig. Du ser syndens resultat. I motsats till detta leder hat mot synden, och seger över den, till godhet, frid, kärlek, och alla dessa dygder, som håller hela livet. "Njutningen" att ge efter för synden varar endast i ett ögonblick innan du börjar känna skuldkänslor och det elände som den för med sig. Att uppleva detta bekräftar endast ditt beslut om att inte ha något mer med synden att göra.

Syndens lön är döden. Satan kommer bara för att mörda, stjäla och förstöra. (Joh 10:10) Det är sanningen om synden. Där finns det inget mer att hämta än ett ögonblicks njutning som snabbt avtar, och ett slutresultat som är döden.

"Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 6:23.

Jesus älskade oss så högt att han lämnade himlen för att komma till jorden för att besegra synden så att vi inte längre behöver vara bundna till att begå synd. Tack vare detta offer kan vi nu ha överflödande liv. (Joh 10:10) Om vi är äkta kristna och lärjungar som älskar Jesus, bör detta inspirera oss till att tänka på samma sätt. Hur kan vi ära honom för det han gjorde för oss? Genom att göra samma sak för honom. Segra över synden så att vi en dag kan stå inför honom utan fläck eller skrynkla, och höra honom säga: "Bra, du gode och trogne tjänare! Gå in i din Herres glädje!" (Ef 5:27; Matt 25:21)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.