Hur ska jag få tid till Gud när mitt liv är så hektiskt?

Hur ska jag få tid till Gud när mitt liv är så hektiskt?

Kan mina intressen och sysslor i denna värld vara en del av mitt liv med Gud?

5 min ·

Kan mina intressen och sysslor i denna värld vara en del av mitt liv med Gud?

"Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." Matteus 6,21. Matt. 6:21.  Det är faktiskt väldigt viktigt var "min skatt" är. Om jag inte alltid är vaksam när det gäller min kallelse, kan mitt fokus glida fram och tillbaka tills "min skatt" fastnar i saker som tillhör denna värld.

Jag lyckas alltid få tid till det jag bryr mig mest om. Om jag är helt ärlig med mig själv när jag ser tillbaka på vart mina intressen har legat den senaste dagen, veckan eller månaden, så ser jag vad jag värdesätter högst.

Jag lyckas alltid få tid till det jag bryr mig mest om.

Allt jag gör, gör jag inför Gud. Mina vardagliga sysslor och intressen kan fort bli det som ständigt distraherar mig från det som verkligen är viktigt, de slukar all min tid och skär av förbindelsen som jag hade med Anden. Skola, karriär eller andra livssituationer. Det kan vara något jag tycker om, eller bara något som är nödvändigt. Det viktigaste är att ha en förbindelse med Gud genom det hela. Han måste vara en del av allt jag gör.

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt. 6:33. Om jag inte kan upprätthålla mitt förhållande till Gud genom min karriär eller skoltid, betyder det att jag är mer upptagen av jordiska saker. Med ett sådant delat hjärta, är jag alldeles för upptagen för att ta hänsyn till vart Anden vill leda mig.

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt. 6:33.

Jag har kallats till att vara i världen, men inte av världen. (Joh. 15:19; 17:14-19) Även om jag kan njuta av och vara intresserad av sakerna i min omgivning, måste mitt fokus ligga på min himmelska kallelse. När jag inser att detta är det enda som betyder något i mitt liv, får jag ett uppriktigt och äkta intresse för saker som har med Gud att göra.

En svag susning

1 Kungaboken 19:11-12 beskriver vår himmelska vägledning som en "svag susning". Dagens samhälle är fullt av distraktioner som kan hålla mig borta från ett liv med Gud. Som statisk elektricitet från en TV-apparat, kan dessa distraktioner dränka denna svaga susning, och pressa mig till vänster och höger ända tills min uppmärksamhet är helt vänd mot det jordiska istället för det himmelska. Jag kan inte göra Guds vilja när jag inte kan höra hans röst.

När jag är uppslukad av mina intressen är jag helt oförberedd på andlig krigsföring.

Det är endast genom att dagligen dricka av den levande anden i Guds ord som jag kan få ett öra och en rustning till att kämpa mot djävulens listiga angrepp. "Var nyktra och vaksamma.  Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka." 1 Petr. 5:8. Om jag är uppslukad av mina egna intressen och ständigt upptagen med mina dagliga rutiner, utan att låta Gud vara en del av det hela, är jag helt oförberedd på andlig krigsföring och blir ofta överrumplad när frestelserna kommer.

Trofast i de små situationerna

Det är i de dagliga situationerna som jag blir frestad till att synda. Varje dag är full av möjligheter att övervinna min egenvilja. På jobbet eller skolan kan jag bli frestad till frustration, ilska eller baktalande. Förut var jag för upptagen för att jobba på min förbindelse med Gud, men när jag hamnar i sådana situationer, är det precis det jag behöver för att segra.

Endast genom att ge upp min egenvilja kan jag uppnå frid. Dessa små vardagliga omständigheter tycks kanske inte vara så stora, men att stå trofast i dessa prövningar spelar en viktig roll i mitt andliga liv. (Luk. 16:10) Andlig växt uppnås endast genom en daglig kamp där jag strävar efter min kallelse och dödar det jag förstår är synd i varje situation. Ett liv med Gud omfattar alla aspekt i min existens och är långt ifrån att endast vara en "prioritet".

Att tjäna och älska Gud blir som att andas. Det kan omöjligt sättas åt sidan medan jag gör något annat.

Då blir det att tjäna och älska Gud som att andas. Det kan omöjligt sättas åt sidan medan jag gör något annat. Det är själva orsaken för varför jag lever, drivkraften bakom mina handlingar och inställningar, oavsett vad jag gör. Istället för att vara en plikt, blir läsning av Guds ord, bön och gemenskap med likasinnade människor min skatt, min största glädje och mitt intresse. Att lyssna på den "svaga susningen" blir en del av varje aktivitet. Jag är aldrig "för upptagen" för Gud, jag lever för att leva för honom.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.