Ingen vill vara sur

Ingen vill vara sur

Hur kan jag få ett ansikte som utstrålar ljus även när jag inte känner för det?

5 min ·

"En solstråle, en solstråle, Jesus vill att jag ska vara en solstråle …"

Denna vers kanske kommer från en barnsång, men den har alltid varit som ett vägledande ljus för mitt liv.

När jag känner att jag befinner mig i en svår situation, blir frestad till ilska, eller om jag har en "dålig dag", blir jag påmind om denna sång och ändrar genast min inställning genom att släppa alla eländiga tankar. Jag måste be om kraft till att kämpa mot denna sura attityd. I min egen kraft kan jag omöjligt ändra min attityd som om jag tryckte på en knapp, men med Guds nåd kan han hjälpa mig att övervinna synden som orsakar mitt humör. Oavsett om det handlar om egoism, irritation, envishet, eller vad det nu kan vara.

Ett strålande ansikte

Vad innebär det att vara en solstråle? Orden "att vara en solstråle" får mig att tänka på ett ansikte som utstrålar lycka och kärlek. Ett ansikte som strålar som ett ljus. En som har det på det sättet gör alltid gott för andra och är alltid god att umgås med. Man behöver aldrig oroa sig för att förolämpa en sådan person, eller att de ska bli sura, eller att man säger fel saker. En sådan person drar andra med sin ande. Det är ett sådant ansikte som jag kämpar för att ha dag ut och dag in.

Men hur kan jag upprätthålla ett sådant ansikte hela tiden? Ofta möter man situationer som får en att "förlora lugnet", eller så kanske man blir irriterad på andra. Då försvinner denna solstråle och ersätts med ett grått moln. Ett ansikte som visar mina känslor: olycka, otålighet, osv. Du kanske tycker att det är hyckleri att alltid visa fram ett glatt ansikte fast man inte känner sig lycklig. Att det känns som en fasad för att andra ska tro att livet är så mycket bättre än vad det egentligen är. Är det möjligt att alltid vara en äkta solstråle?

För mig innebär det att vara en solstråle att jag faktiskt ärlycklig oavsett vad mina känslor vill säga mig. Oavsett vilka dåliga tankar som jag frestas till, eller vilka sura tankar som vill välla upp inom mig, kan jag säga "Nej, jag vill inte vara sådan" och sedan bestämma mig för att visa fram Kristi dygder, som är kärlek, vänlighet, tålamod, mildhet, osv. Ingen behöver få veta vilka prövningar jag genomgår som frestar mig till dåliga tankar. De behöver bara få känna godhet och ljus från mig

Oavsett vilka till synes dåliga saker jag möter på, som att behöva hantera orimliga människor eller att hamna i svåra situationer osv,  eller vilken kamp som pågår i det dolda, kommer endast godhet fram.

Fri till att vara en solstråle

Men hur blir jag en sådan person? Ibland minns jag inte denna sång direkt när jag har mörka tankar. Istället för att komma till mig direkt när mina tankar börjar gå i en mörk riktning, dröjer det kanske tjugo minuter innan jag märker vad som pågår. Så länge jag emellertid flitigt arbetar för att bli av med mörka tankar så fort jag blir medveten om dem, är jag lydig mot det jag vet är rätt. Om jag å andra sidan låter dessa eländiga tankar få leva och påverka min ande, så flyttas de från att bara vara tankar, till mitt hjärta, och får mig att bli en olycklig, bitter och sur person. Jag blir en slav under sådana tankar om jag låter dem ta över. En slav under synder som otacksamhet, klagan, eller annat ont (Joh 8:34)

Om jag istället är ivrig till att övervinna dem så fort jag blir medveten om dem, dödas synden och jag blir fri till att vara en solstråle för Jesus! Kristi liv kommer fram i mig, och andra kan se det. Han kan förhärligas genom mig. (2 kor 4:10) Ju mer jag segrar över allt elände jag känner, desto mer naturligt blir det för mig ända tills det blir min första reaktion.

"Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen." Matt 5:14-16.

Så fort jag tänker på sången: "En solstråle, en solstråle, Jesus vill att jag ska vara en solstråle …", blir mitt hjärta lättare och allt förändras. Jag påminns om att vara lycklig och tacksam för allt, och jag påminns om att vara ett ljus för andra. Jag måste inte vara sur, vilket är något jag absolut inte vill vara heller för den delen. Att frestas till att vara sur är helt naturligt, men inge n tycker om att vara det. Det är ett val. Vi kan välja att vara lyckliga. Vi kan välja att vara en solstråle.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.