Kammaren: Där du släpper lös Guds nåds kraft

Kammaren: Där du släpper lös Guds nåds kraft

I vår fördolda kammare har vi förtolig gemenskap med Gud i bön, och har stor makt!

4 min ·

Förbindelse med himmelsk kraft i din kammare

Det ligger väldig kraft i bön, mycket större än det vi föreställer oss. Det står att Gud förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker (Ef 3:20). Därför är det viktigt att alltid hänge sig i bön. Jesus ger god vägledning i Matt 6:6 i förbindelse med bönen: “Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.”

Bönens stora effekt

Många glömmer kammaren och missar stora välsingelser på grund av det. Genom bön får vi kontakt med himmelsk kraft.

Ett exempel från det jordiska kan illustrera hur viktigt det är att använda kammaren, där en stor fördold tjänst kan utföras: El produceras ofta med vatten som kommer ner i turbiner vid kraftverket. Här finns ett särskilt rum där en enda människa kan dra i en spak. En mycket liten handling, men med stor effekt då elkraften släpps ut i ledningarna. En spak öppnar strömmen till tågnätet, så att tågen kan sättas i rörelse. En annan spak ger ström til en hel stad, så att den kan lysas upp.

Tjänsten som föregår i kraftstationen är fördold, och många tänker inte på den.

Vår kammare är ett sådant rum som i kraftstationen. Enligt Guds väldiga lagar, blir Guds nåds kraft utlöst – dirigerad dit du vill. Till din fru bredvid dig, till en vän i en annan stad, till din son långt hemifrån. Precis som mannen på kraftstationen, som inte helt inser vad som händer när han drar i spakarna, är du lydig mot Guds lagar, vilket i sin tur utlöser stora verkningar.

Läs mer: Bön: ett mäktigt hemligt vapen

Förbindelse med Gud i din kammare

Det är gott att ta sig tid till att umgås ensam med Gud. Dörren är stängd och kontakten med Gud öppen. När som helst på dygnet. Här kan du träda fram med din bön inför Herren. Det bör vara en enkel och enfaldig bön. Då befinner sig Gud i din kammare, tillsammans med änglarna. I 1 Kor 6:17 står det att en som är förenad med Herren är en ande med honom. Här kan du lägga fram dina barn och församlingens lemmar, de sjuka och de svaga. Vi får mer och mer att be om. Ingenting kan knäcka oss när vi håller oss till honom, trots att vi kanske känner oss helt eländiga. Om du är aktiv i detta kontrollrum, så deltar du i att ge kraft till dina medmänniskor. Det finns vanligtvis en ledare i en församling, men hur många kammare finns det?

Bön är en andlig kamp. Stirra dig inte blind på svårigheterna. Dagens oro och små problem skymmer för oss. Det är så lätt att haka upp sig på dem. Vänd dig istället till Gud och hämta din hjälp från honom precis som psalmisten gör i Ps 121:1-2: Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord.” Bönens resultat är ny kraft och en förnyad ande, och framgången blir tydlig för alla.

Artikeln publicerades för första gången i februari 1995, i BCCs norska tidsskrift “Skjulte Skatter” under titeln “Vad uträttar du i din kammare?”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.