Kristendom i praktiken

Kristendom i praktiken

Hur mitt dagliga liv påverkades då jag blev kristen.

6 min ·

Jesus gav oss nyckeln till "praktisk kristendom" när han sa: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig." Luk. 9:23.

Du kanske undrar: Vad är praktisk kristendom? För mig är praktisk kristendom det som hjälper mig i mitt äktenskap, min familj och mitt arbete. Med andra ord, det som hjälper mig i min vardag.

En längtan efter mer

Även om jag växte upp i ett mycket gott hem, var det inte ett kristet hem. Att ha åtta syskon innebar mycket aktivitet och skoj, men något fattades. Redan tidigt började jag att leta efter liv eller meningen med livet.

Efter en stund väcktes bekännelsen inom mig att jag bara ville vara äkta, uppriktig, sann och mest av allt god, men jag visste inte hur. Det var då jag hittade Jesus och han kom in i mitt hjärta med hopp och tro. Jag hörde honom säga i mitt hjärta att han skulle lära mig hur jag kunde leva detta rika liv som var så tilldragande för mig, om jag bara var villig att lära.

När jag gav mig helt och hållet till Jesus, upplevde jag att jag fick nåd med äkta kraft att stå emot alla felaktiga begär som hade skadat mig förut. "Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är […]" Tit. 2:11-12.

Guds ord i praktiken

Det verkade helt galet att Guds ord kunde beröra alla delar av mitt väsen, men det började faktiskt påverka mina tankar, ord och handlingar. Jag blev medveten om att inte alla tankar som passerade mitt huvud, var det jag verkligen ville, trodde på eller var enig med. Jesus började lära mig att fånga dessa tankar och kasta ut dem. "De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus." 2 Kor. 10:4-5.

Läs vad Jesus sa i Matt. 7:15-20, och då särskilt vers 20: "Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt." Dessa verser övertygade mig om att jag måste lägga handling till min tro. Till exempel när jag insåg att mina ord någon gång hade sårat dem jag älskar. Aposteln Paulus skrev: "Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den." Ef. 5:25. Tänk om alla män hade detta som personligt mål i äktenskapet; hur mycket skilsmässa hade det då funnits?

Paulus skrev även i Kol. 3:19: "Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem." Du kan fråga dig själv, hur det överhuvudtaget är möjligt att frestas till bitterhet mot en man älskar över allt annat? Sanningen är att situationer uppstår, även i de mest harmoniska äktenskap, och att vi blir frestade. Den hustru som Gud har gett mig är helt perfekt för mig, så problemet ligger inte hos henne, utan helt och hållet hos mig själv. Problemet är inte alla småsaker som min fru gör som irriterar mig, utan att jag kan bli irriterad!

Förneka mig själv och ta upp mitt kors

Här har Jesus äkta, praktisk hjälp att ge mig! Han kallar mig till att vara hans lärjunge, vilket innebär att lära sig leva som han levde: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det,  men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det." Luk. 9:23-24. Den bitterhet och vrede som jag frestas till är min egen vilja, eller mitt eget liv.

Det blir omöjligt att bli arg när jag tar upp mitt kors och förnekar min egen vilja.
Ett av Guds största ord som jag någonsin har läst står i 1 Tim. 4:16: "Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig." Här skriver inte Paulus om syndernas förlåtelse, utan om att befrias från syndens makt som ligger i min natur efter att mina synder har blivit förlåtna. Att ge akt på mig själv är att kunna bekänna att min egenvilja, eller mitt eget liv, som Jesus kallade det, är aktiv i situationer hemma eller på jobb, för att sedan be honom om hjälp som har den bästa hjälpen.

"Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." Hebr. 4:15-16.

Det fungerar!

Detta har verkligen fungerat i mitt liv. Jag såg att det var otålighet, hårdhet eller krav i mycket av det jag gjorde eller sa i mitt umgänge med min fru eller med andra. Jag var verkligen ledsen för det jag sa, eller sättet jag sa det på, men det var nästan omöjligt för mig att säga "Jag är ledsen, kan du förlåta mig?" Min tunga ville bara inte forma orden; mina läppar förblev sammanpressade. Min stolthet och ego var för stora. Men inte för Jesus, lovat vare hans namn! Genom Guds stora nåd hittade jag vägen till "nådens tron", där Jesus gav mig hjälp i nödens tid, och jag fick kraft till att ta upp mitt kors, ödmjuka mig och säga: "Jag är ledsen, kan du förlåta mig?" Den första gången var extremt smärtsam och brutalt svår, men resultatet var frid och välsignelse. Gud har även gjort mig mer medveten om mina behov och brister innan jag faller. Genom nåden i Kristus Jesus, upplever jag ett segrande liv.

Ja, äkta kristendom är verkligen så enkel, och ännu bättre: Den fungerar!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.