Min “Att göra i karantän-lista”

Min “Att göra i karantän-lista”

Jag har skrivit en lista över saker som är viktigt att göra för mig nu under denna utmanande tid vi upplever.

Corona-epidemin har förändrat så mycket över hela världen och begränsat oss på så många sätt. Det har emellertid även gett oss unika möjligheter som vi kanske inte har för alltid. Jag vill få ut så mycket som möjligt av den här tiden. Här är min lista för saker att göra under den här utmanande tiden:

  1. Lita på Gud idag och varje dag vidare

I Ordspr 3:5-6 står det: “Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar jämna.” Under den här tiden, med alla sina snabba vändningar och osäkerheter, kan jag välja att lita på att Gud vakar över mig, att han älskar mig och sänder mig allt för mitt eget bästa, prövningar inkluderat. Med eget förnuft kan jag inte förstå hur prövningar kan vara för mitt eget bästa, men jag kan be Gud att visa mig hur jag kan få ut mest möjligt av varje situation.

När jag ödmjukt ber honom om hjälp i vardagen, vägleder han mig steg för steg. Jag kan bestämma mig för att tro på det och hålla fast i det, komma vad som komma vill. Tron på att han vägleder mig, ger mig kraft och uthållighet till att genomgå prövningarna och fördjupa min kontakt med min himmelska Far.

  1. Bli fri från irritation

Med så många i karantän världen över, tillbringar de flesta av oss mycket mer tid hemma. Om vi bor tillsammans med andra kan ökad tid hemma i varandras närvaro orsaka spänningar och irritation på grund av osämja eller olika sätt att se på saker.

Det ger emellertid även möjligheter. Jag kan tillbringa mina dagar rasande över allt som irriterar mig, och kanske häftigt uttrycka min frustration. Eller så kan jag inse att det faktiskt bara är en sak som jag har fullständig kontroll över, och det är synden som bor i mig. Jag måste segra över irritationen, hänge mig i bön om att kunna älska andra och få visdom över hur jag kan tala om våra oenigheter på ett bra sätt som gör vårt förhållande starkare.

  1. Be för ledarna i mitt land

Regeringar i olika länder har reagerat på corona-situationen på olika sätt. Ledare har plötsligt hamnat i en situation där de står direkt ansvariga för en hel nations hälsa och välbefinnande, och har spenderat otaliga timmar i möten för att sätta regler med mål om att hjälpa sitt land.  De befinner sig ofta på okänd mark i kampen mot pandemin, och de måste lita på den bästa kunskapen från sina rådgivare. Det finns en otroligt viktig sak jag kan göra, oavsett om jag stöttar deras beslut eller inte. Det står i 1 Tim 2:1-2 att vi ska be för dem i ledande ställning.

Detta viktiga arbete kan jag utföra trots att jag befinner mig hemma hela tiden. Jag kan be Gud ge ledarna visdom så att de förstår att ödmjukt och beslutsamt fatta beslut som är till det bästa för deras folk och land.

  1. Vara ödmjuk

Det slog mig igår kväll när jag gick ut, hur fridfulla de övergivna gatorna var. Under världskrigen, var fienden mycket synlig, genom till exempel nedsläppta bomber från luften. COVID-19 är mer en tyst fiende. I Kanada, där jag bor, är toppen ännu inte nådd och det kan vara svårt att förstå att det faktiskt är någon fara alls. När jag däremot läser nyheter och lyssnar på meddelanden från olika länders regeringar, inser jag hur viruset har påverkat folk i andra länder. När regeringen kommer med uppmaningar som att till exempel stanna hemma så mycket som möjligt, kan jag själviskt fortsätta leva mitt liv som jag vill, eller så kan jag ödmjukt lita på att rådet är gett för mitt eget bästa. När jag är ödmjuk och gör som jag blir ombedd, hjälper jag även andra i min omgivning trots att jag kanske inte helt förstår inverkan av mina beslut.

  1. Använda min tid på bästa möjliga sätt

Med så mycket fritid, kan jag välja hur jag vill tillspringa den. I Ps 139:16 står det att Gud har förberett gärningar för oss innan vi föddes. Frågan är om jag hittar dessa gärningar, särskilt i denna speciella tid. Att tillbringa tid tillsammans i karantän skapar möjligheter att vara kreativ i att välsigna andra. Jag kanske inte kan besöka min familj och mina vänner, men hur kan jag välsigna dem på andra sätt? Min äldre granne kanske behöver något från butiken och jag kan åka och hämta det. Att stanna hemma betyder inte att jag inte kan chatta med någon, skriva ett meddelande, eller skapa något speciellt.

Det är också en fantastisk möjlighet till att söka Gud. Jag kan läsa Bibeln, annan litteratur och be, för mig själv och för andra. Genom att närma mig Gud kan min tro bli starkare och jag kan förbereda mig för det som kommer att komma.

Corona-pandemin kommer inte att vara för evigt (även om det kan vara svårt att tro ibland). Många frågor är obesvarade, och ingen vet svaren just nu, men det finns en fråga som jag har fullständig kontroll över: Hur använder jag min tid? Om jag tänker på det varje dag så vet jag, när allt detta är över, att jag utnyttjade varenda möjlighet till det allra bästa!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.