Att förbereda sig inför  “den sista tiden”

Att förbereda sig inför “den sista tiden”

Vi har inte alla svar om “den sista tiden”, men vad är det viktigaste du kan göra för att förbereda dig?

Uttrycket “den sista tiden” kan väcka många frågor. Vi känner till begrepp som “den stora vedermödan”, “domedagen” och “antikrist”, men vi är inte 100 % säkra på vad de handlar om. Vi kan googla dessa ord och finna ett ganska stort urval av förklaringar, inklusive domedagsspådomar och alla möjliga teorier. Det kan skapa mycket osäkerhet och till och med rädsla.

Hur kan vi veta om det är “den sista tiden”?

Saningen är att Jesus själv sa: “Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.” Matt 24:36. Självklart ger Bibeln oss olika ledtrådar och tecken som vi ska se efter. Vi kan läsa om dessa i Uppenbarelseboken, Tessalonikerbreven och Daniel, i tillegg till flera andra profeter. Jesus ger oss även några tecken att se efter i evangeliumen. Ingen berättar emellertid exakt vad som kommer att hända och när.

För dem som älskar Kristus är det viktigaste att veta att vi absolut inte har något att frukta när det gäller den sista tiden (Luk 12:32; Hebr 13:6). Det vi vet är att för oss innebär allt detta att vi äntligen blir hämtade för att få vara tillsammans med vår Frälsare för evigt. Det är hela målet med vårt liv. Vi lever för den dagen då vi ska möta honom och vara tillsammans med honom för evigt! Istället för att oroa oss kan vi alltså förväntansfullt se fram emot den dagen. Det är dagen vi väntar på, lever för, längtar efter!

Jesus berättade för oss hur vi skulle reagera i Luk 21:28: “Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.” Det är även vårt hopp, tröst och vila! Vi kan finna stor frid i vetskapen om att vår förlossning närmar sig!

Var beredd!

“Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.” Matt 24:44.

Vi vet alltså inte om det blir under vår livstid. Vi vet inte om det inträffar om 100 år, 25 år, 10 år eller imorgon. Om vi hade haft Jesu bruds sinnelag och vetat säkert att han inte skulle komma förrän om 100 år, och vi hade haft möjligheten att leva här på jorden hela den tiden, skulle vi då ha älskat och tjänat Jesus lika mycket? Skulle vi fortfarande ha använt varenda ögonblick av tiden till att leva för honom?

Vi ska ju inte bara börja tänka på detta och hur vi kan förbereda oss först när något inträffar i världen som verkar vara tydliga eller sannorlika tecken i tiden. Hela vårt liv ska levas i förväntan mot den dagen då vi äntligen ska möta vår Herre och Frälsare, vår brudgum. Läs liknelsen om de 10 jungfruarna i Matteusevangeliet 25). Vi lever inte på ett sådant sätt att vi kravlar oss upp på benen i ett försök att smita in genom dörren när vi tror att den sista tiden har kommit. Vi förbereder oss hela livet för den dagen. Det är vår kärlek till Jesus, som älskade oss först, som tvingar oss (1 Joh 4:19; 2 Kor 5:14).

Gör Faderns vilja i himlen

“Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.” Joh 14:3-4. Jesus sa att han är där nu och förbereder plats för oss. Och en dag stannar vi där med honom i evigheten! Det är emellertid en väg att vandra för att komma dit, och vi vet vägen. Han är vägen. Han visade oss vägen. Han sa även till oss: “Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.” Matt 7:21. Det är alltså vägen att vandra: att aktivt söka och göra Guds vilja. Vad är då Guds vilja? Att vi inte syndar, så långt vi har ljus och förståelse.

Läs mer om att göra Guds vilja här: “Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud”

Paulus skrev til Timoteus om farliga tider som ska komma under den sista tiden. Det han beskrev som farliga tider, var emellertid inte nöd och katastrofer. Han definerade faran som en tid då folk bland annat skulle vara egoistiska, giriga, skrytsamma, kärlekslösa, oförsonliga, falska … (2 Tim 3:1-5) Det är här den egentliga faran ligger, att leva så att vi blir en av dessa människor. Om vi vandrar i Anden, ska vi emellertid inte göra det köttet begär (Gal 5:16). Han visar oss när detta väller upp i oss från synden i köttet. Då kan vi erkänna det, älska sanningen om oss själva och besegra det genom honom! Det är det som skyddar oss mot farliga tider!

Hur kan vi veta säkert att vi är redo när han kommer?

Om vi medvetet lever trofast för honom, behöver vi inte vara rädda för att vi inte kommer att vara redo. Vi behöver inte tänka: Har jag tillräckligt med tid kvar för att förbereda mig? Allt som behövs är att vi är trofasta nu i detta ögonblick. Trots att ett helt, långt liv i trofasthet under förberedelse är stort, är det även sant att, oavsett när dagen kommer, döms vi som rättfärdiga om vi börjar och är trofasta från och med nu. Ingen panik alltså över att vi skulle behöva X antal år på oss att förbereda oss. Om vi trofast gör Guds vilja, leds vi in i Guds rike. Då hör vi hemma där.

“Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.” Kol 3:1-4.

“Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.” 1 Joh 3:2-3.

Vi ska bli lik honom, och vi ska vara tillsammans med honom för evigt. Det är vårt slutgiltiga mål, hjärtats längtan. Det är det vi lever för. Det hela vårt liv handlar om. Vår älskade Frälsare och brudgum. Vi kan verkligen lyfta huvudet och se fram emot den dagen som vi ska få möta honom och vara tillsammans med honom för alltid!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.