Sa Jesus verkligen att vi skulle hata våra föräldrar?

Sa Jesus verkligen att vi skulle hata våra föräldrar?

Hat är ett starkt ord. Ska vi verkligen hata vår mamma och pappa, hustru och barn, bröder och systrar, ja till och med oss själva?

5 min ·

Hata mamma och pappa?

"Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge." Luk 14:26.

Det är ganska tydligt att Jesus inte menade att vi faktiskt skulle förakta vår mamma och pappa, eftersom det även står att vi ska hedra vår mamma och pappa som första bud med ett löfte.

Varför verkar Bibeln tala emot sig själv här? Vad menade Jesus? Varför använde han så starka ord?

"Var min lärjunge"

Att vara en Jesu lärjunge innebär att vi går dit han leder oss. För att göra det måste vi ha redskap som vi kan använda. Vi har Guds ord, som är en vägledning för våra liv, och vi har den helige Ande som undervisar och vägleder oss. Detta är vägledningen vi bör följa för att kunna vara lärjungar.

Om andra människor ger oss råd, åsikter, eller tröst som går emot det Anden talar till oss, innebär det att vi ibland måste fatta hårda och obehagliga beslut för att hålla fast vid vårt beslut om att vara lydig mot vår tro. Jesus säger här att vi måste vara villiga att ge upp allt som krävs för att kunna vara hans lärjungar.

Det gäller även förhållanden och vänskap. Priset för att vara lärjunge är att Jesus alltid måste komma först. Om det nu skulle innebära att vi tydligt måste skilja oss ut från andra, så måste vi bara göra det.

Vänner och familj kan försöka övertala oss att något "inte är så farligt" eller att vi kan göra något som vi, i vårt hjärta vet, är fel att göra som lärjunge. När detta händer måste vi sätta vårt lärjungaskap framför allt. Vi måste stå fast och tydligt visa vår ståndpunkt, och inte tillåta oss att påverkas av dem. Det är då vi måste hata vår mamma och pappa, vänner och allt annat som står i vägen för vårt lärjungaskap. Det är att sätta Jesus först, och älska honom över allt annat.

Det är inte alltid lätt. Ofta måste vi avstå från något som ligger naturligt för oss att hålla fast i. Kanske vi vet att människor utan andlig syn kommer att se ner på oss, eller att vi förlorar ett förhållande. Jesus sa emellertid även: "Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv. Matt 19:29.

Läs mer här: Borde inte de kristna efterfölja Jesus?

Ska vi hata vårt eget liv?

När Jesus säger att vi också ska hata vårt eget liv, menar han inte att vi ska ha dåligt självförtroende. Han talar om vårt eget mänskliga förnuft och känslor som ofta försöker övertala oss till att gå emot det vi, i vårt hjärta vet, är mot Andens vägledning för oss. Ofta måste vi ge upp sådant som inte har något att göra med andra människor. När vi ser vår egen lathet, envishet, egoism eller stolthet är väl det något som vi borde hata? Vi borde väl älska Jesus mer än detta, så att vi kan följa honom och lära oss självdisciplin, kärlek, ödmjukhet, mildhet, osv, av honom?

Kort sagt måste vi älska Jesus så högt att vi är villiga att sätta honom framför alla andra. Det är det att hata mamma och pappa, ja till och med ens eget liv, betyder. Jesus älskade oss så högt att han gav upp sin plats i himlen för vår skull. Inget som vi måste ge upp kan jämföras med det. Detta ömsesidiga kärleksförhållande ger oss så mycket mer än vi någonsin har behövt ge upp.

"Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." 2 Kor 4:17-18.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.