Så kan jag ha ett "vaket öra": En mammas perspektiv

Så kan jag ha ett "vaket öra": En mammas perspektiv

Vad hör en lärjunges öra som skiljer sig från det man vanligtvis hör och säger?

"Herren Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt." Jes 50:4.

Vad säger en tunga med lärdom, och vad hör en lärjunges öra som skiljer sig från det man vanligtvis säger och hör? Och vad hör egentligen jag när jag vaknar på morgonen? Ofta hör jag ett öronbedövande klagorop från en trött kropp. Och kanske ett dåligt humör som kommer krypande, med sina klagande toner av otacksamhet och missnöje.

Här hos oss är det fem barn och ungdomar som ska upp, och vidare på skola och jobb. Jag vet att sättet de blir mött på om morgonen kan ha stor påverkan på hur deras dag blir.

Har jag hört på Herren på morgonkvisten, så att jag kan styrka den trötta med mina ord? Inte bara gjort det gott för mig själv, så att jag slipper att höra mitt eget missnöje och otacksamhet, utan även gett mina barn, min man och alla runt mig, kraft?

Hur kan jag höra på lärjungasätt?

Det ligger ju egentligen inte naturligt för mig. Det naturliga är ju snarare att höra och känna ordentligt efter hur jag mår i dag och vad jag själv behöver. Hur kan då Herren få sagt något mitt uppe i allt detta?

För mig handlar det om att vara starkt medveten om vad jag tillåter mig själv att tänka. Ofta blir det absolut nödvändigt att be till Gud och tänka på en bibelvers som jag kan binda mina tankar till. Jag kan vägra lyssna på sådant som förstör min dag, och högst sannolikt även resten av familjens dag.

Konsekvenserna blir så stora för alla i huset när jag vaknar på dåligt humör och har krav på andra. Det krävs övning för att höra vad Gud vill säga till mig. Och det kräver stort intresse för saken. När Herren får väckt mitt öra, kan det bli en fantastisk dag. Gud vill ge mig ord som ger kraft till min omgivning, som uppmuntrar.

En tunga med lärdom

Det barn är lyckligt lottat som får komma hem från skola och jobb och möta värme, tacksamhet och godhet. Mina ord kan bidra till att uppmuntra och trösta om de har upplevt något som har varit lite svårt eller som har gjort ont under dagen.

Och här är det bara att ösa på och välja sina ord och handlingar från översta hylla när det gäller godhet och kärlek. Man behöver inte hålla igen på detta område. Ju mer du öser på, ju mer får du att ösa av. Det fantastiska är att Herren kan väcka mitt öra "varje" morgon. Utan undantag. Det är emellertid omöjligt utan medvetna val under hela dagen. Och en brännande önskan om att höra vad Gud har att säga mig samt vilja till att genomföra det också. Han behöver mina armar, ben och tunga.

Detta är ett helt annat liv än att sträva efter flest möjliga fördelar, nöjen och enkla lösningar för mig själv. Eller att jag fortfarande tänker på något som hände på jobbet eller på sociala medier. Mitt sätt at hantera saker har faktiskt en enorm betydelse för min omgivning. Jag kan skapa en oas av värme och godhet för dem runt mig genom att låta Herren väcka mitt öra varje morgon.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.