Tro, utan att tvivla

Tro, utan att tvivla

Tro är en gränslös kraft, medan tvivel utestänger Gud. Vi måste tro utan att tvivla!

"Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar." Jak 1:5-8.

Vid tvivel stängs Gud ute

Vid minsta tvivel kommer man in i svängningar, och mörkret kommer krypande in över ens liv. I mörkret regerar mörkrets furste, och han är hård mot sina undersåtar. Vi har sett tillräckligt vad tvivel, vantro, oro och modfälldhet kan leda till. Det är fjärran från ett lyckligt liv. "[…] Mod håller mannen uppe i hans svaghet, men vem orkar bära ett brutet mod?"står det i Ordspr 18:14. […] brutet mod suger märgen ur benen. Ordspr 17:22. När vi tvivlar stänger vi ute Gud och tar hela bördan själv. Därmed blir det allt tyngre och tyngre, mörkare och mörkare. Vi kastas hit och dit av bedrägliga känslor och åsikter. Med en sådan tvivlande inställning kan vi inte få något av Gud.

Be i tro

"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." Hebr 11:6.

När vi träder fram inför Gud, måste vi tro att han finns och att han belönar oss med det vi ber om. Vi måste tro att han ser oss och att han är full av kärlek, omsorg och godhet. Han vet om alla våra svårigheter och vänder och vrider allt till det goda, så länge vi älskar honom och tror på honom. Han har räknat alla våra hårstrån på huvudet, och han ser till att ingen frestelse eller prövning blir för stor för oss. (1. Kor 10:13)

Om vi ber om den helige Ande, så får vi den helige Ande. Om vi ber om visdom, så får vi visdom. Vi får inte tvivla på hans makt och godhet. Den minsta gnista av tro tänder hoppets ljus i vårt hjärta och mörkret drivs bort. Vi kommer in på ljusets område där ljusets furste regerar, och han tar väl hand om sina undersåtar. Han gör det ljusare och ljusare för oss helt till fullt dagsljus. Hans ok är milt och bördan blir lätt.

Tro, utan att tvivla

Det är dåraktigt att tvivla. Visdomen varken tvivlar eller skryter. Den är full av barmhärtighet och goda frukter.  Den upplyser ögonen och gör våra steg fasta.

Judas skriver: "Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot […]" Judas 1:22. Det är en skam att tvivla på hans kärlek och godhet. Han har ju offrat sitt liv för oss.

Petrus blev rädd när han såg det stora ovädret och började sjunka. "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?", sa Jesus. (Matt 14:30-31) Vår tro ska prövas när det stora ovädret kommer, och det är det prövade tron som är så dyrbar för Gud. Vantro får oss att sjunka, men tro håller oss uppe. (1. Petr 1:5-7)


Artikeln publicerades för första gången i juni 1966, i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kanske du vill läsa mer på våra temasidor om tvivel och tro, eller i denna artikel:

Varför är det så svårt att tro?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.