Utvalda av Gud: Vad är vi utvalda till?

Utvalda av Gud: Vad är vi utvalda till?

Vi är Guds utvalda folk sedan innan världen grundades. Tror du på det? Lever du det?

5 min ·

Paulus inledde sitt brev till Efesierna med att betona att de var utvalda av Gud redan innan världens grund blev lagd! Detta är ett verk och utveckling som vi är kallade att ta del i. Detta verk producerar frukt i våra liv. (Ef 1:1-15)

Att tro att vi är utvalda av Gud är en viktig och grundläggande del av vår tro precis som tron på att Gud, som har kallat oss, även är så mäktig att han kan fullföra det verk som han har startat i oss.

Gud väljer verkligen inte ut någon på måfå. Gud påbjöd det innan världen grundades och möjliggjorde det nu under nådens tid i Jesus Kristus, genom hans liv, död och uppståndelse. I honom har vi syndernas förlåtelse (v 7), och vi kan växa och öka i visdom och förståelse genom nåden som vi har fått i överflöd (v 8).

Utvald av Gud till ett nytt och bättre hopp

Det finns ett enormt hopp i Jesus Kristus, ett nytt och bättre hopp för oss som föddes i och slavade under vår egen synd. Synden som vi har ärvt, och som har följt mänskligheten i alla generationer, har varit orsaken till så mycket ångest och fiendskap mellan folk.

Nu finns det hopp om att komma bort från synden och in i ett segrande liv över den synd vi tidigare var bundna av. Vi kan komma in i ett helt nytt liv där vi reagerar med Kristi dygder istället för med vår egen vilja, och det fiendskap det leder till. Istället för att kräva, kan vi vara tacksamma. Istället för att svära, kan vi välsigna, osv.

Det finns ingen större kallelse för oss än att bli kallad av Gud själv! Det finns inget större eller bättre liv att leva än att leva ett liv för Gud. Tänk så otroligt att få lov att vara en del av utvecklingen och det verk som Gud gör i sitt folk under denna nådens tid. Alla som känner Guds kallelse i sitt hjärta bör av hela sitt hjärta följa den kallelsen och utkorelsen som Gud har gett oss i Kristus.

Utvald till att vara Jesu lärjungar

Gud frågar inte efter vårt förflutna, vår familjs bakgrund, eller vad vi kan åstadkomma själva. Han kallar oss till att bli Jesu lärjungar. Han kan utföra ett verk i lärjungarna, och det verket börjar när vi går igenom lärjungarnas dörr – att avstå från allt som kommer från oss själva och ge vårt hjärta och liv till Gud. Detta fortsätter genom hela vårt liv om vi lever som Paulus skriver i Gal 2:19-20: "Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig."Vi går in i ett enormt Guds verk när vi är ett heloffer och inte längre lever för oss själva.

Gud ger oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan i all evighet under denna nådens tid som vi lever i. (1 Petr 1:3-4) Gud hanterar oss och tuktar oss, så att mer av denna härlighet, mer av dygderna, kan bli liv i oss. (Ef 1:5-11; Hebr 12:11)

Utvalda till en djupare frälsning

Det tar tid att bli frälst helt och fullt. Det tar tid att få fram fullheten i denna nya skapelse. Därför måste vi ta vara på den tid och de möjligheter Gud ger oss. Allt Gud sänder i vår väg är menat för att tjäna oss till en djupare frälsning. Vi blir medvetna om vårt eget liv genom prövningar. Vårt eget liv är synden som finns i vårt kött, och som vi har ärvt. (1 Petr 1:18-21) När vi ser vårt eget liv måste vi ödmjuka oss och erkänna det. Inte försvara oss, bortförklara det och fortsätta leva för oss själva. Endast genom erkännande av sanningen om oss själva kan vi frälsas helt och fullt (Hebr 7:25). Detta är en stor frigörelse som får oss att glädja oss i alla livets omständigheter.

Det är extremt hoppfullt och belönande att tjäna Gud! Och det är möjligt för alla som griper tag i sin himmelska kallelse och tror på Guds skapande kraft. Gud kan utföra ett härligt och skapande verk i sådana personer som är trofasta mot sin kallelse. Denna härliga möjlighet kan jag inte finna i mig själv, från någon annan källa eller någon annanstans. Tänk inte på det förflutna eller varifrån du kommer, utan grip tag i tron på den kraft och hjälp som Gud har givit oss genom evangeliet. Det är här alla andliga välsignelser i Kristus ligger för dem som lyder honom! (Hebr 5:9)


Denna artikel är översatt från norska och publicerades först i BCCs norska tidskrift Skjulte Skatter i juni 2016 under titeln "Utvalgt av Gud".

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.