Vad är en dag?

Vad är en dag?

Vad är en dag värd?

5 min ·

“Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.” (Ps 90:12)

En dag är ju bara en bråkdel av mitt liv, eller hur? Men sju dagar blir en vecka, fyra veckor blir en månad och tolv korta månader blir ett år. Hur har jag utnyttjat dagarna på det året? Tycker du fortfarande att en dag är obetydlig? Vad händer om dagen idag var min sista? Vad hade jag tänkt om timmarna, minuterna och sekunderna då?

Ett kall till att vara Jesu Kristi brud

Jesus kommer tillbaka en dag för att hämta sin brud för att vara tillsammans med henne för alltid. Att vara Jesu Kristi brud är utan tvekan det största kallet på jorden. Om jag vill vara en del av henne måste jag frigöra mig från synden. “Därför, mina älskade, när ni nu väntar på detta, gör allt ni kan för att bli funna rena och fläckfria inför honom i frid.” (2 Peter 3:14)

Varje dag av detta liv måste räknas om jag ska bli värdig ett evigt liv med Jesus. Jag måste utnyttja varje dag för att få tag på eviga värden. Att bli förvandlad från den jag är till en som är lik Kristus. (Rom 8:29) Att vara utan fläck eller skrynkla behöver inte vara något som jag skådar i fjärran. Det kan vara något som jag arbetar på idag.

Välj att utnyttja varje möjlighet

Varje dag hamnar jag i situationer där jag måste välja. Jag vet att jag frestas till att göra något som är synd och jag måste medvetet säga nej till frestelsen och välja det goda istället. Kanske jag är tillsammans med någon som får irritation och otålighet att välla upp. “Varför fattar de inte? Kan de inte bara låta mig vara ifred? Märker de inte hur irriterande de är?” Detta är normala mänskliga reaktioner, men jag är inte kallad till att ha normala mänskliga reaktioner. Jag är kallad till att vara långmodig! I och med att jag vet att känslorna irritation och otålighet bara är en frestelse tills jag medvetet håller med dem och accepterar dem så vet jag också att jag inte behöver acceptera och ge efter för dem.

Efter det dyker något annat upp. Jag kanske frestas till att tänka orena tankar. En stund senare frestas jag till att säga något negativt om någon annan. En dag är full av dessa små möjligheter och varje gång kan jag kämpa mot mina mänskliga reaktioner, min mänskliga natur, för mitt kall är att få gudomlig natur. (2 Pet 1:4)

Det kan verka omöjligt att leva ett helt liv utan att ge efter för synden, men du kan gå ett ögonblick utan att synda. Du kan gå en timme utan att synda. Du kan gå en dag utan att synda. Det finns inte en viss tidpunkt då du måste ge efter för synden. Så länge du inte ger efter precis nu så kommer ögonblicken att läggas ihop med varandra och bli till en lång tid!

Från mänsklig till gudomlig

Jag måste vaka och be så att jag utnyttjar tiden. Jag kan inte bara flyta genom dagarna utan att lägga märke till dessa möjligheter. Jag måste vara redo och ivrig till att gripa tag i chansen när jag ser den. Även om jag vet att den gamla naturen inte kommer att ge sig utan strid så vet jag även att kampen kommer att vara mödan värd. Det blir inte lätt, men man får aldrig något värdefullt till ett billigt pris. Jag måste ropa till Gud om hjälp och styrka, men jag kan vara säker på att han kommer att ge det till mig. (Ps 46:2) Med hans nåd är allt möjligt.

Då händer det något i mitt liv. Sakta men säkert kommer jag att sluta reagera mänskligt. Så blir dagarna till veckor, veckorna till månader, månaderna till år och jag blir en förvandlad person. Jag märker att jag inte längre känner de mänskliga reaktionerna i situationer som jag förut blev frestad i och jag blir så lycklig. Jag vet att mitt liv inte är förgäves och att jag får del i gudomlig natur genom att förlora min mänskliga natur och som belöning ska ”de vandra med mig i vita kläder, för de är värdiga.” (Upp 3:4)

En dag är tid. Kasta inte bort den.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.