Vad är skillnaden mellan rättfärdiggörelse, frälsning och helgelse?

Vad är skillnaden mellan rättfärdiggörelse, frälsning och helgelse?

Nåd och tro är den enda vägen till rättfärdiggörelse, frälsning och helgelse, men vad behöver jag själv göra?

7 min ·

Rättfärdiggörelse, frälsning och helgelse går hand i hand.

Rättfärdiggörelse, förlåtelse, rensningen av all min skuld och förtjänta straff för begångna synder genom tro på Jesus Kristus, som sonade straffet för mina synder och betalade priset genom att dö istället för mig. (Gal 2:16) Detta leder till frälsning.

Frälsning, räddad från straffet för begångna synder och, ännu större, från själva roten till synden; från att vara bunden av synderna i kroppen. (Hebr 7:19,25) Den helige Ande bor i mig och verkar för att leda mig till seger över synden innan den begås. Jag blir frälst från behovet att begå synd bara för att jag har synd, vilket leder till …

Helgelse, resultatet av frälsning. Det är själva förvandlingen från mänsklig till gudomlig natur (2 Petr 1:2-4; 1 Petr 1:15-16: Matt 5:48); att bli helig. Detta är en process man går igenom hela livet genom att, i lydnad mot den helige Ande, avstå från köttets gärningar och fyllas med Andens frukt. (Gal 5:16-22)

Allt detta sker naturligtvis genom nåd. Av nåd verkar Gud i mitt hjärta genom att kalla mig till omvändelse. Genom nåd och lydnad mot tron som lärjunge, blir jag frälst, helgad, heliggjord och renad som Han, min Mästare, Frälsare och Brudgum är ren.

Frälsning genom tro

"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." Ef 2:8-10.

Jag blir frälst genom nåd och tro. Det är den enda vägen till frälsning, men "om redan det ord som talades genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, hur skall då vi kunna fly undan, om vi inte bryr oss om en så stor frälsning?" Hebr 2:2-4. Det finns med andra ord straff för att falla tillbaka i gamla synder genom att försumma sin frälsning efter att ha blivit rättfärdiggjord. Därför måste jag "[…] arbeta med fruktan och bävan på (min) frälsning." väl medveten om att  "[…] Gud är den som verkar i (mig), både vilja (detta är nåd)och gärning (detta är nåd förenad med aktiv tro att praktisera!).Fil 2:12-13.

Paulus skrev till Timoteus: "Ge akt på dig själv (sanningen om mig själv, synden som bor i mig; vaka och vara uppmärksam på frestelse)och på din undervisning (att lära känna Skrifterna där jag finner standarden som jag kan jämföra mitt liv mot), och håll troget ut med den (vara lydig och göra det jag ser behöver bli gjort. Inte låta synden härska i min kropp genom att lyda dess lustar). När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig." (1 Tim 4:16; Rom 6:12) Detta visar tydligt att det finns något som jag själv måste göra för min egen frälsning.

Frälst i större grad

Jag blev född på nytt av Anden (Joh 3:5-6), och kan nu fortsätta vidare i Anden (Gal 5:25). Anden leder mig till att avstå från köttets gärningar. Ja, jag har synd som jag står kraftlös mot, men det betyder inte att jag måste begå synd! (1 Joh 5:28; 1 Joh 2:3-9) Det är Gud som verkar i mig både vilja och gärningGärning att avstå från köttets gärningar genom den helige Ande som verkar i mig. Detta är de goda gärningarna som Gud har förberett för mig att vandra i; att göra. Jag ser inte alla gärningar på en gång, men han visar mig dem när jag är trofast och lydig mot Anden, så att jag kan frälsas i allt större grad.

Den helige Ande verkar i mig, men den helige Ande utför inte gärningarna. " Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva." Rom 8:13. Jag måste själv stå emot lustarna och lidelserna från köttet när de avslöjas för mig. Jag måste stå fast i frestelsens stund. Jag måste övervinna synden. Inte i min egen kraft, min mänskliga kraft är maktlös, utan genom den helige Andes kraft, som ges till dem som är födda av Anden.

Dessa goda gärningar, som det är meningen att jag ska vandra i, är inte lagens gärningar, utan gärningar som Gud har förberett just för mig. Gärningar som jag manas till att utföra av den helige Ande. (Gal 5:16-20; Rom 6:5-7)

Frälst genom aktiv, lydig tro

Jag blir frälst genom tro, men inte en stillastående, livlös tro på att Jesus har gjort allt istället för mig och att det inte finns något kvar för mig att göra. Genom aktiv, lydig tro kan jag avstå från köttets gärningar och iklä mig Andens frukter. (Kol 3:8-14) Jag är inte bunden av synden i köttet! Jag måste inte synda!

Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom." Apg 5:32.

(Läs mer om skillnaden mellan att ha synd och att begå synd här)

Om jag hade fortsatt att göra köttets gärningar, hade jag inte varit fri. Hur kan jag påstå att jag är frälst från synden om jag fortsätter att synda under ett täcke av Jesu rättfärdighet?

"Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." Gal 6:8.

Det är Gud som verkar i mig. Det är han som driver mig fram på rättfärdighetens stigar, så jag kan inte skryta av något som jag har gjort. Utan nådens gåva från Gud hade jag stått maktlös mot synden. Därför tillhör all ära Gud. Därför prisar vi honom för evigt och säger: "Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen!" Upp 7:12.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.