Vad betyder det att döda kroppens gärningar?

Vad betyder det att döda kroppens gärningar?

För att döda kroppens gärningar måste vi först förstå vad de är, och hur de skiljer sig från att leva efter köttet.

"Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva." Rom 8:13.

Det finns mycket att ta in och förstå i denna enda vers. Vad betyder det att leva efter köttet? Vad betyder det att döda kroppens gärningar? Detta är viktigt att veta, eftersom versen tydligt säger att vi ska leva, om vi gör det!

Att leva efter köttet är det samma som att medvetet uppfylla köttets begär (Gal 5:16) eller ge efter när man känner sig frestad av begäret i köttet. (Jak 1:14-15) Det är att medvetet synda, överträda lagen, bryta de Guds lagar som du känner till.

Köttets gärningar

Köttets gärningar är saker som vi vet är synd innan vi gör det. Om vi fortsätter att leva efter köttet, alltså att leva i synd, kommer vi att dö. Om vi inte lever efter köttet, då har vi korsfäst köttet med dess lustar och begär. (Gal 5:24) Då har vi korsfäst allt vi vet är synd. Med andra ord ger vi inte efter för det när vi frestar till att synda. Detta betyder självklart inte att vårt begär att synda försvinner av sig själv, men det ger oss en inställning som kräver att vi strider den goda striden för att övervinna synden. Detta innebär innebär att vi utstår lidandet som kommer av att köttet förnekas att uppfylla sitt begär.

"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär." Rom 6:11-12.

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja." 1 Petr 4:1-2.

Kroppens gärningar

Ännu mer betydelsefullt är att det står att vi kommer att leva om vi dödar kroppens gärningar genom Anden! (Rom 8:13) Så vad är då kroppens gärningar, och hur skiljer de sig från köttets gärningar? (Gal 5:19-21) Kroppens gärningar är sådant som vi inser är fel förstefteratt vi har gjort det, när den helige Ande pekar ut det till oss och vi får nytt ljus som visar att det var fel. Det betyder att allt som vi gör omedvetet, utan att vårt upplysta sinne har gått med på det, är kroppens gärning. Det finns ingen fördömelse för kroppens gärningar när vi tar emot ljuset och dömer dessa gärningar genom Anden och på så sätt övervinner dem. (Rom 7:25 och Rom 8:1-2)

Det krävs två saker för att "leva"; att följa Kristus:

  1. Att jag inte längre lever efter köttet, så att köttets gärningar upphör. Att jag med andra ord inte gör det jag vet är fel. (1 Petr 4:1-2)
  2. Att kroppens gärningar dödas (döms, fördöms) en efter en allteftersom de kommer fram i ljuset. Att jag med andra ord upphör med att göra det mitt nya ljus avslöjar som fel att göra. (Rom 8:13; 1 Joh 1:6-8)

Att döda

Vi kan inte hata, eller korsfästa, sådant som vi inte vet är fel. Korsfästelse kan inte verka längre än det ljus vi har fått. Det kan och bör emellertid verka så långt. För att döda synden, antingen som köttets gärning eller kroppens gärning (som dödas i efterhand) måste du:

  1. Fördöma det, erkänna sanningen, se det som synd.
  2. Hata det, se synden som ytterst syndig (Rom 7:13)
  3. Inte utföra, förneka frestelsen, och vägra gå med på att synda så fort du får ljus om att det är synd. Detta är möjligt genom kraften den helige Ande ger till dem som är lydiga.

Synden undertrycks inte bara om du gör detta. Den dör faktiskt. Med tro och tålamod blir du till slut inte ens frastad till att synda. Detta är den gudomliga naturen som vi har kallats till och blivit lovade. (Jak 1:13-14; 2 Petr 1:3-4; 2 Kor 3:18)

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." 1 Joh 3:2-3.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.