Vad gör du som kristen på måndag?

Vad gör du som kristen på måndag?

Det är väldigt stor skillnad mellan många kristna kyrkor och rörelser hur de upplever sin tro under helgen. Men är inte den viktigaste frågan vad du, som kristen, gör på måndagen?

Det är väldigt stor skillnad mellan många kristna kyrkor och rörelser hur de upplever sin tro under helgen. Men är inte den viktigaste frågan vad du, som kristen, gör på måndagen?

I helgerna är det stora skillnader i hur man upplever sin kristna tro. Från gudstjänster med många ritualer och bestämda ceremonier till gudstjänster med mycket lovprisning med bön, sång och musik. Från gudstjänster med musik och körer på en hög konstnärlig nivå till gudstjänster med bön för att bota de sjuka. Men vad betyder då vår kristna tro i vårt vardagsliv på måndag – och alla andra dagar i veckan?

Paulus, Petrus, Jakob och Johannes skriver väldigt mycket om livet som kristen på veckodagarna

Det är lärorikt att läsa hur apostlarna Paulus, Petrus, Jakob och Johannes beskriver vardagslivet som kristen i alla förhållanden, alla dagar i veckan. Det ligger dem på hjärtat att vår kristna tro ska bestämma och genomsyra alla våra handlingar, vårt tal och våra tankar.

Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning!

Petrus och Paulus lägger stor vikt på hur man som man, fru och barn ska förhålla sig till varandra i familjen med kärlek och respekt, och att vi ska uppföra oss pålitligt, ärligt och rättfärdigt som arbetstagare och arbetsgivare i vår arbetsmiljö.

Det ligger Jakob och Paulus varmt om hjärtat att vår kristna tro ska hjälpa oss att använda vår tunga som det passar sig för vår tro. Jakob framställer det till och med så svartvitt att han säger: "Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga, utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd." (Jak 1:26).

Det viktigaste

Johannes understryker gång på gång att vi gärna kan säga det ena och det andra, men att det viktigaste är att leva efter det i vardagen. "Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet." (1 Joh 2:4–5). "Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning." (1 Joh 3:18).

Bestämmer vår kristna tro verkligen alla våra handlingar, vårt tal och våra tankar, sju dagar i veckan?

Det finns många förhållanden i vardagen som kan bekymra oss. Paulus och Petrus är väldigt tydliga när det gäller detta:"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Petr 5:7).

Och hur uppför vi oss i trafiken, hur använder vi våra pengar, hur använder vi våra ögon till exempel när det gäller allt vi kan se på internet? Ja, låt oss fråga oss själva: Den kristna tro, som vi hör om i kristna gudstjänster på helgen – bestämmer den verkligen alla våra handlingar, vårt tal och våra tankar, sju dagar i veckan? Är min gudstjänst välbehaglig för Gud, eller är den ingenting värd?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.