Vad innebär det att få nåd?

Vad innebär det att få nåd?

Vad är meningen med nåden vi får av Jesus som gåva? Är nåd något vi får för att dölja våra synder, eller ska vi använda den till något helt annat?

Mycket har blivit sagt om nåd, men vad innebär det att få nåd?

Nåd betyder förlåtelse:

Nåd innebär först och främst förlåtelse.  Nåd är en otrolig gåva som vi får när vi ångrar våra synder och ta emot Jesus som vår Frälsare. Utan denna gåva av förlåtelse hade vi varit vilse för evigt. Jesus kunde en gång för alla sona för våra synder genom att leva ett rent och fläckfritt liv här på jorden, utan att synda en enda gång, fast han blev frestad. (Ef 1:7)

"Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade"Apg 3:19.

I Gamla Testamentet fick folket förlåtelse för sina synder genom djuroffer, men de kunde inte få hjälp till att sluta synda. De levde i en konstant cykel av synd och förlåtelse, synd och förlåtelse. Detta är det saliga hoppet i Nya Testamentet – tider av vederkvickelse! Tack vare det att han segrade över varje frestelse, banade Jesus en ny väg för oss, för det första genom att förlåta oss våra tidigare synder och ge oss ett blankt ark att börja om på, och för det andra genom att lära oss att övervinna i frestelsen, precis som han segrade. (Hebr 10:20)

Nåd betyder hjälp:

"Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid."Hebr 4:16.

Rätt tid är när vi inser att vi blir frestade till att synda. Innan vi faller i synd har vi en avgörande möjlighet att träda fram inför nådens tron (i bön) och be vår Frälsare (som själv har upplevt frestelser på samma sätt som vi) om hjälp, och genom den helige Ande ger han oss nåd och hjälp till att segra, innanvi faller!

Oavsett hur hårt bunden jag är av synden, kan jag alltid få tillräckligt med nåd till att segra och frigöras fullständigt genom att följa Kristus och förneka och korsfästa de synder som den helige Ande avslöjar för mig.

Nåd betyder tid:

"Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag."2 Kor 6:1-2.

Om vi känner en längtan efter seger över synden när vi läser detta, har vi fortfarande nåd över våra liv. Denna frälsningens dag varar emellertid inte för alltid, och vi vet inte hur mycket tid vi har kvar. I dag är en dag med nåd. I dag har vi möjligheten att träda fram inför nådens tron för att få hjälp till frälsning (frigörelse, seger, att inte längre behöva slava under våra egna lidelser och egoism). Låt inte dagen i dag bli förgäves.

De ödmjuka får nåd:

Gud ger nåd till de ödmjuka. (Jak 4:6) Jag måste inse att jag är totalt inkapabel att vara god och ren i egen styrka. Jag måste inse att jag är helt beroende av hjälp från Kristus för att övervinna de onda tendenserna inom mig. Endast så länge som jag befinner mig i detta ödmjuka tillstånd, kan Gud ge mig nåd.

Nåd betyder också att allt jag får av min andliga utveckling, till och med jordiska saker, tillhör Gud för att jag har fått det av honom som gav sin Son till oss. Därför ska jag också ge honom all ära.

Nåd betyder att det är möjligt att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt:

"Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar." Titus 2:11-14.

Så vad betyder det alltså att få nåd?

Nåd betyder förlåtelse. Nåd betyder hjälp och styrka till att segra över all synd som Gud visar oss. Nåd betyder tid till att arbeta på vår egen frälsning. Denna nåd är tillgänglig för alla som är villiga att ödmjuka sig och ta emot Jesus som Herre för att få förlåtelse, och ännu bättre, den finns tillgänglig varenda dag vid nådens tron för alla som är villiga att ödmjuka sig och ropa till Gud om hjälp och kraft till att besegra den synd som väller upp inom oss. I dag är en dag med nåd.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.