Vad menade Jesus när han sa att han var sanningen?

Vad menade Jesus när han sa att han var sanningen?

Vad är sanningen? Vad betyder det för oss, och hur påverkar och förändrar det våra liv?

Jesus är sanningen

Jesus sa: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh 14:6.

Vår inställning till sanningen bestämmer ofta utfallet av våra liv. Om vi inte älskar sanningen och står emot den, så står vi även emot fräsningen. Om vi däremot älskar sanningen, så omfamnar vi frälsningen och tar emot belöningen: Livets krona.

Men vad menade Jesus när han sa att han är sanningen? Vad är sanningen?

Sanningen om vem vi är och vem Jesus är

Guds ord är sant, och Ordet blev kött och bodde bland oss. (Joh 1:14) Så sanningen är Jesu liv – som ska uppenbaras i oss. (2 Kor 4:10) När vi jämför vårt liv med hans liv och ser den enorma skillnaden, tänds ett ljus för oss. Sanningen är ljuset som lyser in i våra liv och avslöjar hur vi egentligen är av naturen. Det avslöjar vägen vi måste gå för att förvandlas efter Kristi bild. (Rom 8:29)

Vi tar det första steget på sanningens väg när Jesus lyser sitt ljus in på våra liv, och vi erkänner att vi är syndare som behöver förlåtelse, försoning och rättfärdighet. Detta får oss att omvända oss.

Nästa steg är att han visar oss att vi fortfarande har synd i köttet, trots att vi är förlåtna, och vi måste erkänna att vi själva är utan kraft till att segra när vi frestas till att ge efter för synden, som är så rotad i oss som människor. När vi ödmjukar oss och erkänner sanningen om oss själva, kan den helige Ande fylla oss, upplysa oss, leda oss och ge oss styrkan och kraften som vi saknar i oss själva, till att kunna göra allt Gud befaller oss. Vi kan ge upp vår egen vilja och göra hans vilja istället. Vi kan med andra ord segra över lustarna i köttet som leder till synd.

"Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet." 1 Joh 5:20.

Förvandling – själva poängen med sanningen

"Jag blev mycket glad när bröderna kom och vittnade om den sanning som finns hos dig, hur du lever i sanningen. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen." 3 Joh 3-4.

Det finns ingen större välsignelse än att vandra i sanningen. Detta innebär att erkänna den, att döma det som sanningen visar oss, att hata det som visar sig vara synd, och då döda synden i kraft av den helige Ande. Då befinner vi oss i en konstant utveckling, konstant framgång, helgelse och förvandling efter Kristi bild.

Det är möjligt för alla att vandra i denna sanning, så att den kan frigöra oss från synden, både från dess konsekvenser och dess makt över oss. (Joh 8:32) Gud älskar oss alla och är tillräckligt rik för alla som påkallar honom. Den helige Ande – sanningens Ande – leder oss i denna frigöringsprocess. Ju mer villiga och lydiga vi är, och ju snabbare vi är att erkänna sanningen, desto fortare gör vi framgång.

Vad är då resultatet av att älska sanningen? Att vi förvandlas från den vi är av naturen, och att Jesu liv uppenbaras i oss.

"Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden." 2 Kor 3:18.

När vi dömer oss själva, och i tro dödar det som sanningen har visat oss om oss själva, förvandlas vi genom tro till hans härliga bild.

Vidare läsning: "Därför är förvandling det härligaste av Guds löften"

Sanningen ger hopp!

Det finns ingen orsak till att bli modfälld när vi ser sanningen om oss själva, oavsett vad vi ser. Istället kan vi bli fyllda med hopp, för att vi vet att sanningens Ande också är kraftens Ande, och genom honom kan vi övervinna allt som står mellan oss och vårt mål, att vara som Kristus. Och det som sanningen visar oss om oss själva, kan försvinna från våra liv för alltid!

"Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." 1 Joh 3:3.

Vi måste älska och erkänna sanningen 100 %. "Visa mig, Herre, din väg,  jag vill vandra i din sanning." Ps 86:11. Vi kan bara frälsas och helgas i samma grad som vi älskar sanningen. Så låt oss ta emot den med öppna hjärtan, även när det gör ont att se och erkänna hur vi verkligen är av naturen. Vi kan inte renas från det utan att först se det.

När sanningen har frigjort och frälst oss fylls vi med härlighet! Låt oss vara modiga och se all gudomlig sanning rakt i ögonen, helt övertygade om att Gud, som i sin kärlek visar oss sanningen om oss själva, också ska befria oss och frälsa oss från allt han visar oss.

Låt sanningen vara vår bästa vän!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.