Vad ni än gör, gör det av hjärtat

Martha kommer på vad det innebär i praktiken att göra allt av hjärtat, så som tjänar man Herren.

Skriven av Martha Evangelisti
Vad ni än gör, gör det av hjärtat

Martha kommer på vad det innebär i praktiken att göra allt av hjärtat, så som tjänar man Herren.

Det fanns tentor att läsa till, uppgifter som skulle skrivas, och tvätthögen bara växte. Samma kväll skulle jag ha gått på ungdomsgruppens bibelundervisning, men missade den igen. Jag hade lust att ta med mina yngre systrar på shopping och hjälpa en av mina vänner som hade fått en ny baby, men jag hade inte tid.

”Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.”

I stället för att vara tillsammans med mina vänner var jag hemma med en hög med smutsig tvätt och en trave med skolböcker. ”Jag har inte tid att göra något gott”, tänkte jag medan jag drog ut mina kläder ur tvättmaskinen. Jag stoppade in en ny tvätthög i maskinen, när jag plötsligt märkte att jag var missförnöjd. Så kom jag ihåg en vers: ”Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.” (Kolosserbrevet 3:23).

”Kan jag tvätta kläder så som jag tjänar Herren?” frågade jag mig själv. ”Kan jag läsa skolböcker så som jag tjänar Herren?” Jag visste att svaret var ”ja”, för ”VAD NI ÄN GÖR” innefattade båda de sakerna. I stället för att klaga och tycka synd om mig själv medan jag tvättar kläder, kan jag be för någon, tänka på Guds ord eller till och med sjunga en uppbygglig sång. I stället för att göra skolarbetet motvilligt kan jag göra det flitigt och med tacksamhet för att jag har möjlighet att få en utbildning.

Det är det här jag varje dag kan göra för att uttrycka min kärlek till Gud. Det är sådant som är ”gömt” i mina tankar. Det kommer inte att ge mig pris och ära från andra, men det kommer att ge mig Guds välsignelse över mitt liv!

Väpnad med Guds ord, kan jag älska och tjäna Gud vart jag än är och i allt jag gör.

Medan jag tvättade kläder fyllde Guds ord mig med glädje och befriade mig från missnöjet!

”Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden (…)” (Efesierbrevet 6:17-18). När jag ber Gud om hjälp i mina förhållanden, ger han mig sitt ord, som är ett effektivt vapen att besegra missförnöjda tankar med.

Väpnad med Guds ord, kan jag älska och tjäna Gud vart jag än är och i allt jag gör, och jag kan göra det av hjärtat, så som tjänar jag Herren!

 

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.