Vad ska jag se efter när det kommer dåliga dagar?

Vad ska jag se efter när det kommer dåliga dagar?

Om jag tror på Guds evighetsavsikt för min frälsning kan jag börja se Gud i mina dagliga förhållanden, istället för att känna att förhållandena är ”emot mig”.

3 min ·

Har du någon gång haft en dag då allt verkar gå galet? Det har jag och jag kom på mig själv med att vara glad att den äntligen var över. Men så kom jag att tänka på versen Matt 5:8: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud."

Jag stannade upp för att tänka – vad ”såg” jag idag? Såg jag Gud i mina förhållanden? Såg jag hur hans hand ledde varje situation för min frälsnings skull? Eller såg jag bara hur situationerna inte passade mig eller hur de gjorde mitt liv ”svårt”?

Fågelungar längtar efter att sväva över trädtopparna, men när fågelmamman knuffar dem ut ur boet så förstår de kanske inte att det är just denna längtan som blir uppfylld. Mamman puttar ut dem ur boet så att de får sträcka ut sina vingar och lära sig att flyga. Men hur är det när det gäller mig? Jag ber om tålamod, om godhet utan begränsningar, men när Gud ger mig situationer som ”knuffar mig ut ur mitt bo”, ser jag dem då som möjligheter där min önskan kan bli verklighet? Använder jag dem som möjligheter att bli fri ifrån frustration, otålighet och krav så att hans dygder kan ta form i mitt liv? Eller ser jag dem bara som förhållanden som går ”emot mig”?

Vad "såg" jag idag? Såg jag Gud i mina förhållanden?

Jag tänkte tillbaka på min dag: När jag kom till jobbet fick jag reda på att vi var underbemannade och jag fick fler uppgifter än jag tyckte var rimligt. Såg jag då min möjlighet at bli fri från att klaga och ställa krav? Eller log jag bara och provade att tackla det i hopp om att överleva dagen? När någon körde förbi mig i trafiken, såg jag det som att Gud gav mig en chansen att bli frälst från irritation och bli mer tålmodig? Höll jag mitt hjärta rent?

Jag är kortsiktig av naturen och det är så lätt för mig att bara se den fysiska situationen istället för att se Guds evighetsavsikt med den. Det står tydligt skrivet i bibeln: "…att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa" (Rom 8:28), och att "allt sker för er skull" (2 Kor 4:15). Om jag tror på det här kan jag i alla mina dagliga situationer, när ingen ser mig, hålla hjärtat rent och bli frälst från min natur och bli mer lik honom.

"Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet." (Jak 5:11) Syftet med mina ”svåra” förhållanden är att visa mig vad som fortfarande finns i min natur och som gör mig olycklig. Så genom att föra det i döden kan jag komma till ett lyckligt liv med dygder som glädje, tacksamhet och frid. Jag kan se Gud. Detta är ”den utvägen Herren gav”.

"Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud." (Matt 5:8)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.