Vänd på dagen!

Vänd på dagen!

Känns det ibland som om allt och alla är emot dig? En sådan dag blir ofta omtalad en dålig dag! Jag har en sådan dag i dag.

Känns det ibland som om allt och alla är emot dig? En sådan dag blir ofta omtalad en dålig dag! Jag har en sådan dag i dag. Jag är trött, alla mina planer går åt skogen och allt är bara fel. Internet fungerar inte, någon har gjort inbrott i min bil, jag har fått parkeringsböter och dessutom tappade jag min smartphone i golvet. Jag har stor lust att svära högt!

Jag är trött, alla mina planer går åt skogen och allt är bara fel. Internet fungerar inte, någon har gjort inbrott i min bil, jag har fått parkeringsböter och dessutom tappade jag min smartphone i golvet. Jag har stor lust att svära högt!

«DU kan förhindra att mer ondska sprider ut sig i världen.»

I samma ögonblick är det som om ett ljus går upp i mitt hjärta. «DU kan förhindra att mer ondska sprider ut sig i världen.»
Senast i går kväll tänkte jag på hur mycket ondska, synd och mörker det finns i världen. Det tänkte säker miljoner av andra människor som såg samma nyheter som jag tittade på. Allt det hemska som händer ger mig en känsla av förtvivlan och maktlöshet. Så mycket mord och elände. På en mer vardaglig nivå hör vi om relationer som bryts och oändliga klagomål.

Jag blir fylld av tacksamhet för att jag i mina dagliga situationer kan förhindra spridning av mer ondska. Jag kommer att tänka på en bibelvers: …så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. (Efesierbrevet 6:13). Jag tänker på mitt kall som kristen. Tänk att bli stående på «den onda dagen» och göra motstånd trots den lockande makt synden har. Aldrig ge vika för varken klagomål eller bitterhet! Det kan stoppa vid mig.

I dag är det allmänt accepterat att ha en dålig dag ibland och att vara sur och inåtvänd som konsekvens av det. Men tänk om man i stället tog emot hjälpen från Gud till av vända på dagen? Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. (Hebreerbrevet 4:16).
Tänk att få hjälp till att ha tålamod, säga goda och tacksamma ord till mina närmaste och en tacksam bön till Gud på just en sådan «dålig dag». Då är «lilla jag» en del av något större. Jag är med på att förhindra att mer ondska sprider ut sig i den redan så onda världen. Dessutom ger jag andra människor möjligheten att se och uppleva en människa som lever Jesu liv i vår tidsålder.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.