Vanliga saker som faktiskt var skadliga för mitt liv med Gud

Hur enkla vardagliga saker långsamt tog över platsen för mitt liv med Gud.

Skriven av Andreas Skutle
Vanliga saker som faktiskt var skadliga för mitt liv med Gud

Hur enkla vardagliga saker långsamt tog över platsen för mitt liv med Gud.

“Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp.” 1 Kor 10:23.

Även om något är tillåtet så ska vi inte låta något binda oss. Jag har till exempel haft många olika intressen som musik, TV-spel osv, som tar min tid och upptar mina tankar. En period kretsade alla mina tankar runt detta och jag hade inga tankar till övers för Gud.

Jag blev tvungen att själv komma fram till vad jag hade frihet till att göra och hur jag skulle använda min tid.

Bunden av vanliga saker

Det var inte så lätt att se hur bunden jag egentligen var.

När jag ser tillbaka idag, så ser jag att vanliga saker som att följa med på Facebook eller Instagram faktiskt hade makt över mig. Jag kände mig tvingad att gå in på Facebook fast Facebook i sig självt inte är något ont. Men för mig hade det blivit en vana och innan jag gick och lade mig och när jag vaknade var jag alltid tvungen att göra det. Det var absolut nödvändigt. Nästan som en tvångstanke.

Jag såg saker som att läsa Guds ord eller att göra något gott för andra som hinder

Ta TV-spel till exempel. Många människor är fria att slappna av med lite TV-spel emellanåt, men för min del vet jag att jag inte kan göra det när jag vill. Jag måste vara medveten om faran för att alla mina tankar börjar kretsa kring det och på så sätt stjäls från Gud. Inte så att jag konstant måste tänka på Gud. Faran handlar mer om att jag börjar känna att jag på sätt och vis inte behöver Gud längre.

TV-spel och sociala medier är inte nödvändigtvis dåliga saker i sig själva, men de ändrade mina prioriteter bort från att leva ett kristet liv inför Gud. Min värld och mina intressen kretsade runt min egen vilja och mina hobbyer så att jag inte behövde något annat. Jag såg saker som att läsa Guds ord eller att göra något gott för andra som hinder snarare än den hjälp de hade kunnat ge mig. Mina tankar var så upptagna med mina egna intressen att jag inte märkte hur eländig och långt från Gud jag befann mig. Jag blev nöjd med mig själv utan intresse av att växa i de andliga dygderna.

När jag tänker efter så var det inte alls så konstigt att jag inte hade seger.

Med alla mina tankar fokuserade på mina egna intressen och hobbyer hade jag inte seger över synd och det kändes otroligt svårt att få det. När jag tänker efter så var det inte alls så konstigt att jag inte hade seger.

Jag förnekade det länge och var tvungen att ödmjuka mig kraftigt och Gud var tvungen att visa mig tydligt min egen svaghet för att få mig att inse hur fel mina prioriteringar verkligen var. Jag var tvungen att lära att jag varken hade friheten att följa med på Facebook eller spela TV-spel under denna period av mitt liv på grund av att dessa saker hade makt över mig.

Efter att ha insett detta började jag aktivt ge mina tankar till Gud och fylla mig med hans ord.

Vad borde jag använda min tid till?

Som kristna går vi igenom kamper varje dag. Vi frestas i prövningarna som vi möter på vår väg och det krävs en kamp för att segra över synden som finns inom oss. Jag ser min tid mellan dessa kamper som tid för förberedelse inför dem. Jag kan sitta och läsa Guds ord som en förberedelse för kommande kamper. Jag behövde använda den tiden till att läsa Guds ord och fylla mig själv med en god anda så att jag var redo att kämpa. (Ps 119:9)

Det är viktigt för varje person att själv komma fram till vad de har frihet att använda tiden till och vad de borde göra. Självklart kan jag inte alltid sitta och läsa min Bibel, men jag är alltid medveten om att vad jag än gör, så gör jag det i en god anda.

Om jag inte läser Guds ord så måste jag fortfarande ha Guds intressen för ögat.

Det är inte naturligt för någon att konstant läsa Bibeln och jag tror heller inte att det är särskilt hälsosamt. Vi lever våra liv och umgås med andra människor och gör olika saker, men om jag inte läser Guds ord så måste jag fortfarande ha Guds intressen för ögat. Jag ska vara medveten om att jag ska leva ett liv som är en lärjunge värdig.

Skillnaden i mitt liv

Jag har faktiskt inte själv tillräckligt med styrka och motivation för att leva ett heligt liv för Gud. Det kan ofta kännas tufft och svårt och det är inte så att jag alltid känner ”Ja! Nu ska jag välsigna de andra,” eller ”Nu ska jag läsa en vers och det ska bli helt fantastiskt!” Det är nästan alltid en kamp. Jag måste offra något. Det finns nästan alltid något annat som jag hellre hade gjort.

Men skillnaden, från hur jag brukade leva mitt liv efter egen lust och hur jag nu lever mitt liv för Gud, är enorm. Hela skillnaden ligger i hur jag använder min tid. Jag förstod det inte förut, men nu ser jag att det är själva nyckeln. Jag kan inte räkna med att leva ett segrande och fruktsamt liv för Gud utan Guds Ande och i och med att jag vet att Guds Ande finns i hans ord inser jag att jag är helt beroende av att fylla mig med Guds ord varje dag, oavsett hur upptagen jag är.

Förut var inte dagen fullkomlig om jag inte hade gjort det ena eller det andra i ett spel eller med musik på ett eller annat sätt. Då var dagen bara bortkastad. Men den tiden är över och nu är dagen inte fullkomlig förrän jag har fått något mera himmelsk in i mitt liv. Förrän jag har fyllt mig med något gott och rent från Gud. Detta har gjort mig otroligt lycklig, full av hopp för framtiden och vad Gud kan skapa i mig!