Varför är så många kallade, men få utvalda?

Varför är så många kallade, men få utvalda?

Så kan du bli en av de utvalda!

6 min ·

I Matt 22:14 säger Jesus att "många är kallade, men få är utvalda".

Vad betyder det? Vad är skillnaden mellan att vara kallad och att bli utvald? Hur kan vi försäkra oss om att vi är en av de utvalda?

Liknelsen om bröllopsfesten

Jesus börjar med att berätta en liknelse. Han berättar om en kung vars son skulle gifta sig. Han sände ut många bröllopsinvitationer, men på den stora dagen kom inte en enda gäst till bröllopet. När kungen sände ut sina tjänare för att ta reda på varför, visade det sig att gästerna helt enkelt inte ville komma. De var med upptagna av sitt eget till den grad att de till och med föraktade invitationen. Kungen blev rasande när han fick höra detta av tjänarna. Han sände dem ut igen, denna gången med order om att bjuda in alla de mötte på gatorna. Därefter fylldes bröllopet av gäster. Alla gäster som inte hade passande bröllopskläder kastades emellertid ut. Detta var en särskilt viktig fest och det var bara korrekt att vara passande klädd (Matt 22:1-14)

Jesus avslutar liknelsen med att säga: många är kallade, men få är utvalda".

Vad betyder det att bli kallad?

Ordet "kallelse" används flera gånger i Bibeln, i olika sammanhang. I detta tillfälle använder Jesus ordet "kallelse" som en inbjudan. Denna liknelse är en bild av det vi har blivit inbjudna till. En inbjudan till något mer än att leva ett liv där vi bara betjänar oss själva. En inbjudan till att leva ett liv tillsammans med Kristus, att tjäna Gud och uppleva det fullbordande som ett sådant liv ger. En inbjudan till att vara Jesu lärjungar, att följa i hans fotspår. Och slutligen, en inbjudan till att tillbringa evigheten med honom!

Detta är en kallelse som Gud lägger i hjärtat, och det kan upplevas på många olika sätt. Alla som får möjligheten att höra evangeliet och ta ställning till om de vill bli lärjunge eller inte, anses vara en av de kallade. Många får denna inbjudan. Jesus gav lärjungarna uppdraget att gå ut och göra alla folk till lärjungar (Matt 28:19). Men vilka av alla som är kallade blir av de få som är utvalda?

Vad betyder det att bli utvald?

Att bli utvald är att tacka ja till inbjudan och göra det som krävs: att ge upp allt i denna värld (Luk 9:23-24; Luk 14:26). Alltså att säga "Ja!" till kallelsen och därefter följa upp med ett trofast lärjungaliv. Gud kallar oss, men de som är utvalda är de som tackar ja till inbjudan och dess villkor av hela hjärtat.

Varför är det så få som väljs ut?

För att det inte är många som vill betala priset! Jesus säger en annan gång att porten är trång, och vägen är smal som leder till livet. Därför väljer så få att vandra denna väg (Matt 7:13-14). Orsaken till att det är svårt är att vi måste ge upp allt i denna värld. Vår egoism, våra egna idéer, åsikter, tankar och känslor, vår egen vilja, våra egna önskemål. Detta gör vi för att vara helt lydig mot Mästarens ledarskap.

För att bli utvald måste du visa att du verkligen vill ha detta liv av hela ditt hjärta. Man kan inte behålla lite grann av världen, för förhållanden, för att söka sitt eget, osv. Det är 100 % lydnad mot Jesus; 100 % trofasthet.

Läs mer här: Jesus är vägen – den smala vägen

Vara säker på att du är utvald

Petrus skriver i 2 Petr 1:10: "Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. […]" Hur gör vi det? Genom att göra allt det han skriver precis för detta, i verserna 5-8: "Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus."

Endast de som verkligen vill följa Jesus, som vandrar i hans fotspår enligt hans instruktioner, får nåd till att göra det som står ovanför. De bär frukt, som är dygderna. Dessa dygder är de passande bröllopskläderna som vi själva syr, så att vi kan tacka ja till inbjudan och bli rätt klädd, så att vi inte kastas ut som mannen i liknelsen.

Det behövs inga kvalifikationer

I liknelsen sände kungen ut sina tjänare till alla sorts människor. Vi får alla samma inbjudan. Utgångspunkten spelar ingen roll, vem vi är av naturen, vad vi har för bakgrund, vilka talanger vi har eller inte har, vår kunskap, våra omständigheter. Det som avgör om vi blir utvalda är hur vi svarar på kallelsen när vi känner Guds inbjudan i hjärtat, och vilken frukt vi bär som följd av detta.

Och avslutningen av vår tro är att vi ska vara Jesu bröder och systrar, ärva allt tillsammans med honom. Vi får inte bara evigt liv, utan vi blir kungar och präster tillsammans med honom i evigheten.

"Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom." Rom 8:16-17.

"Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden." Upp 5:10.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.