Varför går inte allt som jag vill?

Vad exakt är “min vilja” och hur passar “min vilja” ihop med att tjäna Gud?

Skriven av Nellie Owens
Varför går inte allt som jag vill?

Vad exakt är “min vilja” och hur passar “min vilja” ihop med att tjäna Gud?

Avskyr du inte när saker och ting inte går som du vill? Det gjorde jag också. Jag var en klagare och klagade så fort det inte gick som jag ville. Jag blev irriterad, avundsjuk och till och med arg när något gick emot mig.

“Min vilja” är en oändlig lista av hur jag tycker allt ska vara. Det är de krav och förväntningar som jag har på andra människor och förväntningarna jag har för vad som ska hända i livets alla situationer. “Min vilja” är mitt ego med mina lustar och begär. “Min vilja” kommer från min syndiga mänskliga natur. Bibeln beskriver denna mänskliga natur som “köttslig.” I Romarbrevet 8 står det, “De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud.” Jag kan inte behaga Gud om jag lever efter mina köttsliga begär eller lever livet “som jag vill”. Sanningen är att “min vilja” inte kan kombineras med att tjäna Gud helt enkelt.

Från “min vilja” till “Guds vilja”

Guds vilja är motsatsen till “min vilja” och något måste förändras radikalt om jag ska börja följa Guds vilja istället för min eget.

Sanningen är att “min vilja” inte kan kombineras med att tjäna Gud helt enkelt.

Jesus sa till Nikodemus, “…den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike”(John 3:3). Nikodemus visste att man inte kan födas på nytt fysiskt sett och han förstod inte vad Jesus försökte säga. Jesus förklarade för honom om en andlig pånyttfödelse. Jag föds på nytt när jag ger upp fullständigt och ger mitt liv till Gud. Jag gör ett medvetet beslut om att sluta leva livet som “jag vill” och klär av mig den “gamla människan” – sinnelaget att tjäna och leva efter synden i mitt kött. (Ef 4:22 och Rom 6:6).

Detta innebär att jag inte ger vika för mitt kötts själviska begär och förväntningar. Då blir jag fri till att tjäna Gud och hitta hans vilja för mitt liv och Gud sänder den Helige Ande till mig för vägledning och för att lära mig skillnaden på “min vilja” och “Guds vilja”. Han ger mig även kraft till att lyda honom (Rom 8:11-15).

Byta ut “min vilja” mot något av evigt värde

Det är just genom Kristi lidande, korsfästandet av mina lustar och begär (min vilja), som jag får evig glädje och härlighet.

“Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.” (1 Pet 4:12-13) Att lida är varken logiskt eller förnuftigt enligt mina känslor och mänskliga förnuft, men det är just genom Kristi lidande, korsfästandet av mina lustar och begär (min vilja), som jag får evig glädje och härlighet.

Det är just genom Kristi lidande, korsfästandet av mina lustar och begär (min vilja), som jag får evig glädje och härlighet.

Mitt i alla situationer försöker Gud att säga något till mig. Om min bil går sönder till exempel går saker helt tydligt inte som jag vill, men Guds vilja är något helt annat än vad jag vill enligt min mänskliga förståelse. Kanske vill han visa mig min egen stolthet och mitt behov för att ha kontroll över mitt liv eller hur snabbt jag blir otålig och bitter. När jag medvetet väljer att tiga i en sådan situation, utan att ge vika för ilska eller bittra tankar så lider jag i mitt kött eftersom jag inte låter det få som det vill. Istället får jag något av evigt värde.

“Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er och ge er fasthet. (1 Pet 5:10). Lidandet är inte det att min bil gick sönder utan det att jag inte ger efter för tendenserna i mitt kött (“min vilja”). Istället för att klaga, besegrar jag synden som bor i min mänskliga natur och befrias från den.

Ett hopp som inte går att jämföras med

Detta tankesätt ger mer välsignelse än “min egen vilja” någonsin kan ge!

Med detta hopp om att mer och mer bli fri, kan jag kämpa vidare och glädja mig i livets alla situationer. Jag kan börja se min vardag på samma sätt som Paulus gjorde: “Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår”(Rom 8:18). Detta tankesätt ger mer välsignelse än “min egen vilja” någonsin kan ge!