Varje situation är en möjlighet

Varje situation är en möjlighet

Som mamma till en stor familj har jag fått många frågor.

6 min ·

Som mamma till en stor familj har jag fått många frågor.

Folk undrar om jag lagar all mat i en stor kastrull, vilket jag inte gör. De frågar om klädtvätt, om vi har flera tvättmaskiner och torktumlare, men nej, vi har endast en av varje. De undrar om vi har ett stort hus, och det har vi. Och de frågar hur jag klarar av det. "Hur gör du det? Jag har bara två, och jag blir galen!"

Jag är ingen supermamma. En sak folk ofta säger till mig är: "Du måste verkligen vara organiserad!" Något som är så långt från sanningen att det är hysteriskt komiskt. Jag glömmer avtal och mitt hus är ofta stökigt. "Med så många barn måste du ha ett system!" utbrister de. Jag har jobbat hårt för att ha saker under kontroll. Vi har uppgiftslistor och städstunder, och panikstädningen precis innan gästerna kommer. Men det går inte alltid lika smidigt, och livet går sin gång.

Så hur "klarar" jag det?

Tacksamhet

Det viktigaste i livet är tacksamhet. Tacksamhet och elände kan inte samexistera. En sak som jag har varit väldigt tacksam för är att Gud vet exakt vad jag behöver, så att jag kan se min egen synd. När till exempel kaoset omringar mig, kan Gud uppenbara för mig att det är synden inom mig som gör mig irriterad, inte själva kaoset. Oväsendet och barnen kan få fram min irritation, men den låg inom mig hela tiden. Om jag inte hade hamnat i en situation som provocerade fram den, hade jag kanske aldrig vetat om att irritationen fanns där. Men när jag nu ser den, kan jag ödmjuka mig själv och vägra låta irritationstankarna förbli. Genom att kämpa mot min egen synd uppnår jag frid. Frid mitt i kaoset. Det är inte det som händer i huset som avgör min lycka, utan om jag kan släppa på mina egna krav.

Det är inte det som händer i huset som avgör min lycka, utan om jag kan släppa på mina egna krav.

Erkänna min nöd

Jag tror helt och hållet på att Gud får allt att samverka till det goda. (Rom 8:28). Denna tro testas för mammor under sömnlösa nätter och hektiska dagar, när man städar upp i ändlös röra och medlar i syskonbråk. Jag når änden av min naturliga godhet, och måste be Gud om tålamod, vägledning och hjälp. När jag ber till Honom, ger Han mig styrka till att förstå Hans ord, istället för att ge efter för otålighet och irritation. Då kan jag ha tålamod och vara mild där jag egentligen inte hade klarat det själv. Jag hade inte kunnat "klara det", utan den hjälp jag får från Honom varje dag!

Ta vara på möjligheten att välsigna!

Med en så stor familj upphör aldrig alla göromål. Förutom vanligt hushållsarbete, matlagning och mathandlande, ska barn skjutsas, besöka tandläkaren eller doktorn, och delta i skolrelaterade aktiviteter.

En sak som helt säkert ger lycka i livet, är att använda varenda möjlighet till att välsigna och göra gott.

En sak som helt säkert ger lycka i livet, är att använda varenda möjlighet till att välsigna och göra gott. Om jag irriterar mig över att behöva köra en av ungarna, när jag har saker att göra hemma, så kastar jag bort en chans till att använda den bilturen till att skapa en bättre hjärtekontakt med det barnet. Varje barn är olika, och det som fungerar med ett barn fungerar inte med ett annat. Det är viktigt att erkänna för mig själv att jag inte helt vet vad jag ska göra, och be om hjälp, och vara flexibel.

Lita på Gud

Att oroa sig för morgondagen är också ett enormt slöseri med tid, och det är raka motsatsen till Guds vilja, som står i Matt 6:34: " Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. […] Var dag har nog av sin egen plåga."  I dag finns det tillräckligt med saker att ta itu med. Att aldrig behöva oroa mig har ofta uppmuntrat mig i svåra situationer. Jag kan bara vara trofast ögonblick för ögonblick, och Gud ger nåd.

Till och med trötta, hektiska dagar är fyllda med skatter när vi söker Gud.

"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd!" Orspr 3:5. Gud ger visdom och styrka när vi söker Honom. Att ha en stor familj har gett mig otaliga möjligheter att söka visdom! Till och med trötta, hektiska dagar är fyllda med skatter när vi söker Gud. Dessa "skatter" är möjligheterna jag har till att hitta min egen synd, erkänna den och be till Gud om kraft till att segra. När jag väljer att gå emot min egen synd och förneka min egen vilja i kraft av den helige Ande, befrias jag mer och mer från min egen natur.

Dessa små dagliga möjligheter ges alla, och de är mycket värdefulla. För mig kan de komma just när jag är upptagen med barnen. För andra kan de befinna sig i den långa kön, mötet med en irriterad kollega eller i det pinsamma misstaget. Dessa små situationer som dagen består av kan verka så svåra för stunden. Men i det stora hela är det bara möjligheter att befrias från synden som gör livet tungt och svårt. När jag väljer att ta vara på dessa möjligheter och stå emot mina egna tendenser, är jag fri till att tjäna Gud och de andra i min omgivning med glädje.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.