Växt i Kristi kropp

Vi måste uppleva växt i Kristi kropp. Hur blir vi andligt mogna, så att vi sammanfogas med resten av kroppen?

6 min ·

I Ef 4:14-16 beskriver Paulus tydligt hur Kristi kropp och alla dess lemmar arbetar och utvecklas:

"Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Petrus skriver i 1 Petr 2:2: "Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning." Detta gäller för oss alla. När vi först börjar vandra med Jesus som vår Herre och Frälsare, behöver vi ordets rena mjölk. Vi är för andligt omogna för att äta och smälta annat än det, och på det stadiet är det som det ska vara!

Kristi kropp växer

Det är så spännande och roligt att se bebisar och barn växer. Vi gläder oss över att se deras första steg och säga sina första ord. Jag har hört folk säga: "Åh, jag önskar att de förblev små för evigt!" Om så var fallet, hade det inneburit att något var väldigt fel. Tyvärr finns det sådana som tänker på detta sätt när det gäller andlig växt. Men Jesus vill inte ha ett andligt barn till brud. Absolut inte! Så hur kan en sådan person växa till att bli del av Kristi kropp?

"Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont." Hebr 5:13-14. Med andra ord så måste vi praktiseraordet om rättfärdighet!

Jesus visar hur viktigt det är att ha detta sinne i Matt 7:24-25: Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.

Var ordets görare

Detta att "varje del ger stöd" är hemligheten för växt i Kristi kropp. Det ligger naturligt för oss människor att tro att vi växer och mognar av att höra och tro. Men sanningen är emellertid att vi förblir barn i Kristus om vi inte görordet. "Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut." Jak 1:22-24. Vi måste vara ärliga mot den vi ser i spegeln och fråga oss själva om vi praktiserar det vi läser och hör av Guds ord.

Läs mer om att praktisera Guds ord: "Korsets budskap: praktisk kristendom"

"Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning." Jak 1:25. Självklart krävs det arbete för att ta upp striden mot begäret som ligget i vår fallna, syndiga natur. Det krävs verklig ansträngning för att förneka oss själva och ta upp vårt kors. Men det är just på det sätt som vi blir en del av Kristi kropp!

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud" Joh 1:1 När vi hör Guds ord uppenbaras en liten del av Jesus för oss. Vi ser också samtidig hur långt ifrån vi själva befinner oss från att vara det vi precis hörde, eller att vara som Jesus.  Det är den spegel som Jakob skriver om.

Det är i denna obehagliga situation för vårt kött, när Guds ljus avslöjar eller bedömer vårt sanna tillstånd som vi kan få det Petrus kallar de "dyrbara löftena", om vi låter löftena i Guds ord smälta ihop med tron i vårt hjärta. Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen." 2 Petr 1:3-4.

Jesu natur växer inom oss

Är det verkligen möjligt att befinna sig i en sådan utveckling att de otroligt starka begären som finns i min fallna natur faktiskt blir svagare och svagare tills de helt försvinner? Och att Jesu gudomliga natur samtidigt växer inom oss? Absolut, helt och fullständigt JA!

"De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär." Gal 5:24.

"En lärjunge är inte förmer än sin lärare, och när någon har blivit fullärd blir han som sin lärare." Luk 6:40. Jesus som lärare lär oss hur och när vi ska ta upp och använda vårt personliga kors mot begäret som finns i vår fallna natur. Han lär oss att placera vårt personliga kors vid dörren till vårt hjärta så att vi alltid kan behålla ett rent hjärta för Gud. När varje del ger stöd, tar upp sitt eget kors, får de uppleva växten i Kristi kropp, vilket innebär att växa i Andens frukter. "Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot." Gal 5:22-23.

 

Författare
Bruce Thoma
Kategorier

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.
Läs mer om AktivKristendom
Följ oss
Exklusivt innehåll
Laddar
Kopiering av material från Brunstad Christian Churchs webbsida för bruk på annan plats är inte tillåtet utan avtal.