"Visningstimme"

"Visningstimme"

Kommer du ihåg "visningstimme" på skolan? Jag har tänkt på hur det tillämpas på mitt sätt att dela evangeliet med andra.

6 min ·

Kommer du ihåg "visningstimme" på skolan? Eleverna kunde ta med sig en sak hemifrån som var speciell av någon orsak; antingen ovanlig i sig självt eller något med en väldigt intressant historia. Saken kunde skickas runt i klassen så att alla fick se och känna på det, och sugas in i sakens historia. De kunde uppskatta saken och få en bättre förståelse för den, eftersom de hade sett den med sina egna ögon. Effekten hade varit mycket mindre om eleverna bara hade kommit och sagt "Jag har en speciell sak hemma och nu ska jag förklara till er hur den ser ut ..."

Det som vi själva har hört, sett och känt

Jag kom att tänka på mitt beteende som ung, nyomvänd kristen, full av iver till berätta för folk exakt vad jag trodde på och varför jag trodde på det. Jag började med min yngre bror. Jag stängde in honom i ett hörn i matsalen och bestämde mig för att förklara för honom vad en kristen var. Efter att ha förklarat varför Jesus kom till jorden, förklarade jag hur jag trodde hans framtid skulle se ut om han inte trodde på det jag trodde på. Jag behöver inte upprepa vad jag sa till honom här, men hans ansiktsuttryck visade tydligt att jag fick honom att känna sig eländig och nästan mobbad. Jag berättade till honom vad jag ville att han skulle tro på utan att visa honom vad ett kristet liv innebar.

Skillnaden mellan att berätta och visa gick upp för mig gradvis med tiden. Som människor inspireras vi av sådant som vi själva kan "se och känna". Johannes talar om detta i ett av hans brev. Han skriver: "det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid - om Livets Ord är det vi vittnar." 1 Joh 1:1.

Man kan kanske tro att Johannes bara berättade till dem om Jesus, och att Jesus inte var där.

Men det var just det han var ....

Jesu liv inom oss

Och här kommer hela sakens kärna. När vi börjar leva efter evangeliet istället för att bara förstå det, växer Jesu liv fra och utvecklas inom oss. Det är det som folk kan "känna". Att leva som det står skrivet kräver att vi ger upp vår egen vilja. Det är det Paulus beskriver som Jesu död.

"Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp." 2 Kor 4:10.

Vi kan känna oss manade att förklara vad Bibeln säger om hur och varför Jesus kom till jorden för att frälsa oss, men om vi inte lever efter det vi själva undervisar, har inte våra ord någon effekt. Man kan inte räkna med att vara full av Guds visdom när man är ung, men jag hade iallafall kunnat leva med en smula ödmjukhet som ung tonåring. Jag hade kunnat leva efter det lilla jag förstod då. Bara det att vara snäll mot min bror och hjälpsam hemma hade varit en bra start - och mer hade inte behövts! Till och med så små saker räknas när vi befinner oss i början av detta livet. Gud förväntar inte att vi ska vara teologer eller predikanter, särskilt inte som tonåringar. Han förväntar att vi ska vara ärliga och göra det vi vet. Inte bara "berätta" om det, utan "visa" det.

En förändring äger rum

Hur mycket mer hade jag inte kunnat vinna min brors hjärta om jag hade umgåtts med honom, istället för att bara berätta för honom att han måste förändra sig och sedan gå tillbaka till mig och mitt. Inget vi säger har autoritet om vi inte kan visa med våra egna liv vad vi tror på. Min familj kunde bara se en massa entusiasm över något som ännu inte hade förändrat mitt liv från insidan. De såg fortfarande bara en självupptagen flicka som motvilligt erbjöd sig att hjälpa till hemma.

Med tiden blev jag mer upptagen med att praktisera det jag förstod, och be Gud om hjälp när jag misslyckades. Om vi gör detta förändras våra liv sakta men säkert, och med tiden kan vår omgivning märka förändringen. Om jag hade fokuserat mer på denna processen som nyomvänd, så hade jag kanske kunnat hindra att min bror överväldigades av min kunskap och istället låta honom känna en varm syster som brydde sig om honom och hejade på honom.

Denna besserwisser till tonåring, som ville informera folk om vad de borde tro på, blev en mamma och en mormor som har upplevt livets smällar som många får uppleva. Min livserfaring är att Gud vill ge oss hans Ande till att vägleda oss i livet och visa oss hur vår mänskliga natur genomsyrar allt vi säger och gör, för att därefter ge oss styrka och kraft till att göra hanns vilja istället för vår egen. Om vi hänger oss till denna process i enfaldig tro, kan ett mirakel inträffa. Vi förvandlas invändigt, vilket är det som folk runt oss kan se och känna. Och inte bara det, det är det som drar dem till detta livet utan att vi kanske ens behöver öppna munnen en gång.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.