Hur kan jag vara en del av Kristi kropp?

Hur kan jag vara en del av Kristi kropp?

Varenda del av Kristi kropp är värdefull. Hur kan jag finna och uppfylla min roll?

“Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.” Joh 17:21.

Är det faktiskt möjligt att alla människor är ett på det sättet som Jesus beskriver här – som delar av en kropp? Världen är så mångfaldig. Vi har olika kulturer, språk, omständigheter, personligheter och intressen. Hur är det möjligt att människor som är  olika kan bli ett, drivna av kärlek med fred sinsemellan?

Jesus talar om att hålla Guds ord och om att älska sanningen i sin bön. När jag tänker på hur jag har det med andra, inser jag hur ofta det är synden i mitt eget kött som gör att det uppstår konflikter mellan mig och andra (Jak 4:1-2). Till och med när det bara är i mitt huvud och jag faktiskt inte bråkar med någon. Det kan handla om irritation över något som de sa eller gjorde. Eller kanske jag frestas till att se ner på någon bara för att de är annorlunda än mig, eller för att de sa något mindre “hedervärt”. När jag undersöker mina tankar med Guds ord är sanningen ofta den att jag har höga tankar om mig själv. Och om jag tillåter dem att växa, orsakar de oro och spänningar när jag är med andra. Om jag accepterar Guds dom över detta i mitt liv, och rensar bort detta i mig, kan jag ha fred med alla människor.

Vi är delar av en kropp

“Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.” 1 Kor 12:12-13.

När Jesus avslutade sin tid här på jorden, sände han ner sin Ande till lärjungarna så att de skulle få kraft till att segra över synden på samma sätt som Jesus själv gjorde när han levde här nere. Det var Jesus avsikt att förutom att bana en väg tillbaka till Fadern, även göra det möjligt för oss att följa efter honom. Eftersom det var han som banade vägen tillbaka till Gud, är han huvudet for kroppen. Gud formar även en kropp här på jorden med människor som vandrar samma väg som Jesus. Delarna i denna kropp är extremt olika, från alla världens hörn. Det finns inga jordiska krav för att tillhöra denna kropp. Enda kravet är att kärlek till Jesus driver en till att följa honom på korsets väg.

“Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. […]” Rom 12:4-6.

Varje lem på kroppen är olika och varje del har en egen funktion. Paulus förklarar tydligt här att alla lemmar är lika viktiga för att kroppen ska kunna fungera harmoniskt. Min ålder, kön, nationalitet, omständighet eller personlighet spelar alltså ingen roll. Jag är en livsviktig del på Kristi kropp om jag följer honom på helgelsens väg.

Varje kroppsdel är värdefull!

Människor dras automatiskt mot sådant som anses vara stort och ärofyllt i folks ögon. Det ligger så naturligt att förakta något som kanske är nödvändigt, men som inte verkar “viktigt”. Sanningen är emellertid att Gud skapade var och en av oss precis som vi är. I hans ögon är den minsta delen på kroppen precis lika viktig som de mer synliga!

Innan världen skapades, planerade han gärningar just för mig, som ingen annan kan utföra på det sätt som han tänkt sig (Ps 139:16). När jag ser hur värdefulla gärningarna som Gud har förberett för mig är, hur små och obetydliga de än kan verka, är lydig och utför dem, så är jag 100 % med och bygger Kristi kropp. Och när jag gör exakt det Gud har gett mig i uppgift att göra, och ber för att de andra också ska kunna utföra sina uppgifter, så är jag med och ger mer kraft till hela kroppen så att den kan fungera i harmoni.

Paulus skriver att förståelse för varje kroppsdels värde är en hemlighet (Ef 5:32). Endast om den helige Ande uppenbarar det för mig, kan jag förstå att se på de andra runt mig på samma sätt som Gud ser dem (Ef 1:17-18) Det blir också naturligt för mig att älska de andra “uthålligt av rent hjärta” när jag erkänner att det är något inom mig som skapar disharmoni och jag “renar min själ genom att lyda sanningen.” (1 Petr 1:22). Alla oenigheter som kommer av våra olikheter bleknar bort när vi har gemenskap i Anden. Istället för att bli avundsjuk när jag ser andra göra sådant som jag inte klarar, fylls jag av kärlek och tacksamhet för varje del, eftersom jag ser resultatet av att arbeta tillsammans i enhet.

Jesus efterlämnade sig ett exempel på en som kom för att tjäna och ge sitt liv för andra. Han sökte aldrig ära eller personlig vinning. Han älskade människorna så mycket och ville dela allt han hade med andra. Han visade tydligt med sitt liv att enhet uppstår genom ett tjänstvilligt sinnelag som välsignar andra. Han lärde att det enda sättet att få enhet med andra är att ta itu med synden som bor i ens eget kött. Då har man löftet om att få liv, fred och glädje! Alla som gör detta upplever miraklet att bli en del av en kropp, Kristi kropp!

“Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.” Fil 2:3.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.