Arv vs. miljö – finns det en orsak till att vi är som vi är?

Arv vs. miljö – finns det en orsak till att vi är som vi är?

Kan vi skylla på våra gener eller våra förhållanden att vi är som vi är i dag? Eller kan vi ta ansvar för våra egna liv?

7 min ·

Arv och miljö är två av de äldsta argumenten i psykologins historia. Kommer mina medfödda karaktärsdrag och egenskaper fram och formar mig oberoende av mina omgivningar? Eller är det uppfostran och miljö som är ansvariga och som formar mig och gör mig till den jag är i dag?

Folk har diskuterat temat till leda, och när allt kommer omkring, så är det troligtvis en kombination av bägge delar. Men varför behöver folk ett svar på den här urgamla frågan? Varför är det så mycket oro runt temat?

Arv vs. miljö: Gud är inte orättvis

Jag tror det beror på att de flesta människor inte vill ta ansvar för den de är eller för vad de har blivit. Den kriminella ser tillbaka på sin pappa, som också var kriminell, och skyller på att det var på grund av honom som han hamnade snett. Eller den skilda mannen som förklarar sin oförmögenhet att älska sin fru med att hans egna föräldrar skilde sig när han var liten.

Men vore det inte orättvist om vår väg, och resultatet av vårt liv, bara var en biprodukt av våra gener och den uppfostran vi fick? Att du inte kunde bli lycklig om du inte hade fötts av de rätta föräldrarna eller växt upp i det rätta grannskapet, etc.? Om det var sant, skulle jag hålla med om att det hade varit extremt orättvist.

Sanningen är att Gud planerade en mycket bättre väg, en väg till lycka och frid, som vem som helst kan gå på. ”Löjligt”, tänker du, medan du ser tillbaka på ditt eget liv. ”Det var så många saker jag inte kunde kontrollera som ledde till att jag blev den bittra och arga personen jag är. Inte en chans att jag kan finna varig lycka och frid.” Det är sant att du upplevde många situationer du inte kunde göra något med i livet, men det är inte sant att du inte kunde påverka resultatet.

Jesus är det ultimata exemplet

För dem av oss som tror på Jesus Kristus som vår frälsare och mänsklighetens förlossare, är han ett fantastiskt exempel på en person, som istället för att bli nedslagen och bitter, kom triumferande och segrande igenom livets situationer. Jesus hade det inte lätt, han heller. Han var född i ett stall och växte upp som en fattig snickares son.

Jes 53:2-3 beskriver den kommande Messias som “… Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande …” Hade det inte, med tanke på hans bakgrun och behandlingen han fick, varit rättvist, och även förväntat, att han skulle bli kall, arg och bitter mot omvärlden, eller kärlekslös och tillbakadragen?

En sådan mänsklig förståelse och sådana ”förnuftiga” tankar gjorde Jesus slut på. Fastän han blev frestad att reagera som människor i alla generationer innan honom hade reagerat, ropade han ”högt under tårar” till sin Far att han skulle rädda honom från synden, och han fick kraft från Gud att reagera i sina situationer på ett sätt som ingen innan honom hade gjort (Hebr 5:7-8).

Han kom i situationer fyllda av förtvivlan, men istället för att bli nedslagen och missmodig reagerade han med hopp och tro. Han mötte hån och spott med kärlek och förlåtelse (1 Petr 2:21-24). Han förde en sådan brinnande strid för att bli fri från den mänskliga förståelsens cyklus att han kunde predika orden i Matt 5:44 direkt från sitt eget liv. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.”

Läs ocksåHur segrar jag över synden?

Framtiden kan bli så mycket bättre än det förflutna!

Är det inte inspirerande? Fyller det inte dig med hopp? För Jesus var inte det själva saken att det fanns fiender som förföljde honom eller att andra var elaka mot honom. För honom handlade det om det faktum att han som människa kunde se på dem som fiender och hata dem. Han såg felet i sig själv och kämpade för att svara med kärlek och välsignelse, och för att lämna en doft av liv och frid efter sig vart han än var.

Börja med att vara ärlig mot dig själv, leta efter svar inne i dig själv när du ser på ditt liv och på det du uppnått. Då tror jag du måste erkänna att du har möjlighet att påverka resultatet i förhållandena, och att du inte bara är en biprodukt av dina gener och din uppväxt.

Det är klart att de spelar en roll och att det ibland kan krävas en väldigt tuff kamp för att bryta sig lös från dem, men Gud har all kraft i himlen och på jorden och den kraften är tillgänglig för dig! Du kan bli fri från vad som helst som binder dig i livet.

Det att dina föräldrar försummade och ignorerade dig, betyder inte att du måste bli en kall och frånvarande förälder för dina egna barn. Erkänn att du inte vet hur man ska uppfostra ett barn, och att problemet även kan bottna i egenintresse. Ropa till Gud! Be om hjälp och visdom att kunna uppfostra och älska ditt barn, och var villig att genomföra det Gud uppenbarar för dig, oavsett vad det kostar. Det kommer att kosta något av dig själv: din egentid, vilja och tankar, men belöningen blir större än du någonsin kunde tänka dig – en inre förvandling, där lycka och meningsfullhet slår rot djupt inne i dig och börjar strömma ut till alla omkring dig.

Ett härligt liv väntar!

Aposteln Paulus gav sin tid och sin kropp för att sprida det här evangeliet om förvandling, och skriver i sitt brev till församlingen i Rom: Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.” Rom 8:18. All tid, alla krafter och egenvilja han gav upp kunde inte ens jämföras med det härliga livet som uppenbarade sig inne i honom: ett liv som bestod av Kristi dygder.

Så börja i dag! Ropa till Gud om du har en brännande nöd i ditt hjärta att, opåverkad av ditt förflutna, vända ditt liv i en ny riktning mot hoppets och möjligheternas väg! Där finner du den kraften du behöver för att bryta syndens makt och mörker över ditt liv och att reagera i dina situationer såsom Kristus reagerade. Ett sådant hjärterop, odelat och i brännande nöd, hör Gud. Hans egna lagar binder honom att svara dig med överflöd av alla goda ting (5 Mos 30:9‑10). Då kommer du kunna se vägen framför dig helt klart, och i livets slutskede veta precis vilka kamper, segrar och glädjen som fick dig dit du är.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.