Befriad, men samtidigt tillfångatagen?

Befriad, men samtidigt tillfångatagen?

Vad är skillnaden mellan syndens och dödens lag, och lagen i våra lemmar?

"Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag." säger Paulus i Rom 8:2. Samtidigt så säger han även att han tillfångatas av lagen i sina lemmar (Rom 7:23). Kan vi frigöras från synden och samtidigt tillfångatas av den? Vad är skillnaden på dessa två lagar?

Syndens och dödens lag

Det finns ingen fördömelse för oss som är i Jesus Kristus, eftersom vi har frigjorts av Livets Andes lag i Jesus Kristus från syndens och dödens lag (Rom 8:1-2). Andens lag är den starkaste lagen. Alla andra lagar måste böja sig under den när den träder i kraft. Vi har blivit frigjorda från syndens och dödens lag när vi befinner oss i Jesus Kristus. Jesus Kristus är som en stark borg som djävulen inte kan tränga sig in i. Vi får uppleva att syndens och dödens lag bara studsar av oss, när vi vandrar i Anden, i bön och gudsdyrkan. Det betyder att det finns ett slut på att synda medvetet.

Läs även: Vad är synd?

Vi kan emellertid fortfarande falla i synd om vi är svaga eller inte tillräckligt vaksamma under vår vandring. Dödens lag träder i kraft och påverkar vårt samvete när vi syndar utan att direkt rena oss och be om förlåtelse. Vårt samvete blir svagare. Om vi fortsätter att synda medvetet, sjunker vi längre och längre ner i dödens lag, och vårt samvete slutar att reagera. Det krävs mycket mer innan den gör det. Genom den kraftfulla Andens lag i Jesus Kristus, frigörs vi emellertid från det. Syndens och dödens lag sätts ur spel när vi befinner oss i Jesus Kristus och vandrar i lydnad mot Anden (Rom 8:1-2).

Lagen i våra lemmar

Vi har emellertid inte frigjorts från syndens lag i våra lemmar. Det kommer från syndens kropp, vårt kött, som vi har ärvt från våra förfäder, och som kom in genom fallet i Edens lustgård. Trots att Jesus aldrig syndade, var han en människa som var medveten om tendenserna i sin mänskliga natur. Han var tvungen att hata det och döda det i sitt kött, så att det aldrig nådde hans hjärta och orenade det. Vi måste gå samma väg.

Vi tillfångatas av syndens lag i våra lemmar när vi gör och säger saker som vi absolut inte borde har sagt eller gjort. Det är som om det kommer direkt från vår kropp. Vi blir inte ens frestade och vi menar det absolut inte. Det bara kommer. Detta är kroppens gärningar. Därför upplever vi att vi ibland säger något som sårar till och med de vi älskar, och resultatet kan vara att vi nästan blir helt förtvivlade över oss själva.

Vad kan vi då göra åt saken? Vi blir inte frigjorda från syndens lag i våra lemmar förrän vi lämnar denna jord. Vi kommer att uppleva att vi gör saker vi hatar, så länge vi lever (Rom 7:15). Inte medvetet, men det är den omedvetna synden i kroppen som ännu inte har dödats, som vill komma ut.

Vad ska vi göra?

Vi måste erkänna att det bara är så. Vi gjorde det vi hatade. När vi tjänar i Andens nya väsen, talar Gud till oss om dessa kroppens gärningar genom den helige Ande. Och när vi är eniga och hatar dessa gärningar, föder hatet fram död. I kraft av den helige Ande kan vi döda det. Vi måste emellertid göra det själva, genom den helige Ande. Anden gör det inte åt oss.

Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva. Rom 8:13.

Vi måste vara eniga med Anden. Då kan vi hata dessa gärningar och ta avstånd från dem. Då växer vi i Kristi dygder. På detta sätt börjar helgelsen. När vi fortsätter med det, växer dygderna mer, vilket resulterar i gudomlig natur. Och det skapar bättre gemenskap.

Detta är korsets väg. Vägen till livet för oss alla. Ingen slipper undan detta. Som människor är vi sålda under synd, men Gud frälser eländiga människor. Vi är en av dem som Gud frälser och välsignar, så länge vi kan erkänna att vi är eländiga. Så var inte rädd för att du har synd i ditt kött, utan håll dig i hatet när du upplever det inom dig i ditt eget liv. Då ska du leva.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.