Vad är synd?

Vad är synd?

Vad är synd – arvsynd, kroppens gärningar, synd i köttet? Vad är skillnaden mellan det att ha synd och det att begå synd?

Enligt Guds ord separerar synden människorna från Gud, och syndens lön är döden. Vad är synd egentligen? Hur vet man när man syndar?

Vad är synd? Att veta vad som är synd och att veta vad som är fel

Synd är överträdelse eller olydnad mot Guds lagar. (1 Joh 3:4)

Guds moraliska lag står skriven i varje människas hjärta (Rom 1:20), och samvetet anar omedelbart fara på färde när en syndig frestelse kommer. Ditt samvete (eller din förståelse av rätt och fel) informerar dig när du är i färd med att överträda Guds vilja och påminner dig när du har syndat. Dess syfte är att hindra dig från att synda.

I och med att samvetet är din kunskap om gott och ont, blir all överträdelse av maningarna som samvetet kommer med sett som synd. Din förståelse är emellertid begränsad och ditt samvetet kanske inte alltid är samstämt med Guds fullkomliga vilja, eftersom det lätt påverkas av utvändiga faktorer som normer i samhället och egen uppväxt. När du börjar att tjäna och lyda Gud, sänder han den helige Ande till dig för att vägleda dig till hans fullkomliga vilja. Anden kan kasta ljus på områden där ditt samvetet är overksam, och din förståelse rättas mer och mer in efter Guds vilja.

Syndafallet, hur synden kom till världen

För att förstå syndens koncept är det viktigt att förstå dess ursprung. Synden kom till världen när Adam och Eva trodde på Satans lögn och trotsade Gud. De lydde sin egen vilja istället för Guds vilja, och åt av kunskapens träd om gott och ont. De fick ett samvete, blev medvetna om gott och ont, och visste att de hade syndat. Denna olydiga handling gjorde människans natur korrupt och de fick en syndig natur, ett syndigt kött.

Synd i köttet, att ha synd

Alla Adams och Evas ättlingar har ärvt synden i köttet. Inte skulden, utan benägenheten eller tendensen att hellre följa sin egen vilja istället för Guds vilja. I Romarbrevet 7:18 skriver Paulus: "Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott." Här beskriver han denna tendensatt synda som vi alla har ärvt. Bibeln använder många ord för att beskriva denna tendens: synd i köttet, syndens kropp, syndens lag, lidelser och begär, osv. Den kallas också ofta vår "syndiga natur" eller "arvsynd"

Johannes skriver: "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss." 1 Joh 1:8. Synden som man harär denna synd i köttet, lidelserna och begären, som man har ärvt. Detta är inte ens eget fel, utan något man är född med. Det medför inte skuld. Man ser denna tendens varje gång man blir frestad. "Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär." Jak 1:14.

Det är en enorm skillnad på att ha synd, som lockas fram av ens eget begär, och att "synda".

När har du begått synd?

Jakob fortsätter med att skriva: "När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Jak 1:15. Här ser man att frestelsen inte blir till synd innan den befruktas. Befruktningen sker när ens medvetande blir enig med begäret. Resultatet blir att man begår synd, antingen i tanke, ord eller gärning. Denna typen synd hålls man ansvarig för. Man blir skyldig. Det är möjligt att få förlåtelse för denna synd om man uppriktigt ångrar sig. Efter en sådan ånger är det meningen att man inte begår samma synd igen.

Läs mer i dessa artiklar: "Vad är skillnaden att ha synd och begå synd?",och "Vad är skillnaden mellan frestelse och synd?"

Synden man är omedveten om, kroppens gärningar

Det är tydligt att man kan handla, tala eller ha tankar som inte stämmer med Guds vilja, utan att vara medveten om att man gör det. Bibeln beskriver detta som "kroppens gärningar", och att man är fånge under syndens lag i sina lemmar (läs mer om detta i Rom 7 och 8). Man straffas inte för dessa kroppens gärningar, eftersom dessa tendenser aldrig kommer upp i medvetandet. Gud dömer en inte för en synd man är omedveten om. På en senare tidpunkt kan man emellertid bli medveten om dessa gärningar, och då måste de tas itu med. De måste fördömas av ens medvetande. Man måste med andra ord döda dessa kroppens gärningar genom Anden. (Rom 8:13)

Ingen måste synda!

Även om man har synd i köttet, finns det inget som säger att man måste synda. När man frestas till något som man vet är fel, kan man välja att inte synda. Man kan välja att göra Guds vilja, istället för att hålla med ens eget begär.

Denna förståelse öppnar dörren till ett väldigt spännande liv! Det är verkligen möjligt att alltid ha ett rent samvete. Att leva ett liv som alltid är välbehagligt för Gud! Det är verkligen möjligt att övervinna synden och döden, och få del av gudomlig natur, och evigt liv! (2 Petr 1:2-4)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.