Endast det här kan förvandla vårt tankeliv helt!

Endast det här kan förvandla vårt tankeliv helt!

Plågas du av tankar som du inte kan styra eller saker från det förflutna som du inte kan glömma? Här är den enda effektiva lösningen!

Det som händer i vårt tankeliv, blir alltid synligt på ett eller annat sätt i det vi säger eller gör. Man kan säga att tankarna faktiskt är vårt liv. Ibland kan dessa tankar emellertid fyllas av ofrivilliga idéer och oönskade bilder. Så vad är nyckeln till ett gudfruktigt och lyckligt tankeliv?

Få in Ordet i tankelivet

Det är mycket viktigt att vi får våra tankar in i Ordet och de uppenbarelser som Ordet ger. Vi behöver rensa vårt tankeliv, och det kan bara ske genom Guds ord. "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd  och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Hebr 4:12. Ordet dömer och skiljer.

I Malaki 3:2 står det:"Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa." Vi känner att det krävs en guldsmeds eld och en tvättares såpa i vårt tankeliv för att tankarna ska bli välbehagliga inför Gud, eftersom synden vanligtvis kommer från det som händer i våra tankar. Så vi behöver Ordet. Och vi måste hålla fast i det.

Många människor strävar enormt med sitt tankeliv, även efter att de har kommit till tro, på grund av att de har haft många dåliga, fula, otuktiga tankar den senaste tiden. Detta hemsöker dem och orsakar stort lidande. För att bli kvitt dem måste vi hålla fast i Ordet! Paulus säger i 1 Tess 2:13: Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror."  Alltså har Ordet från Gud osynlig, enorm kraft i sig, och när vi tar emot det som från Gud och inte som ord från människor, börjar Ordet verka kraftigt i mig. Då rensas det gamla tankelivet bort , så att vi får in nya tankar – ett nytt tankeliv i pakt med Guds ord.

Läs mer: 20 bibelverser att använda som ett svärd mot orena tankar

Nya tankar genom kraften i Ordet!

Du kan få ett levande hopp, om du känner att det är svårt i ditt tankeliv! Du behöver tro på Guds ord och Guds eld! Den eld som finns i Ordet bränner upp alla dessa fula bilder på din hjärtvägg. Och så får du nya vackra bilder som ersätter dem. Goda bilder. Gud påminner dig om människor som du kan be för. Människor som ger dig glädje när du tänker på dem i ditt hjärta. Och så vidare. Du får uppleva att Ordet bir levande i din ande. Då börjar du få ett nytt tankeliv.

Det står i 1 Joh 3:9: "Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud."  Här ser vi den mäktiga kraften som ligger i Guds Ord. Ordet är fröet, och när du fyller dig själv med det, stannar det kvar i dig när du blir frestad. Ta t ex ordet om tålamod: Du blir inte otålig när ordet stannar kvar i dig och du har det inom dig. Då kan du segra i kraft av det ord som finns inom dig! En sådan makt ligger i Guds Ord. Vi måste alltså tillbaka till vittnesbördet och till Guds ord. Vi måste tillbaka till Gud i våra tankar. Då känner vi att vi får ett nytt tankeliv, vi får nya tankar! Och dessa onda, svåra tankar försvinner mer och mer från oss.

Läs mer: 6 otroligt bra orsaker till att läsa Bibeln

Några nyttiga bibelverser:

"För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant." Fil 4:8.

"Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.  Allt vad han gör lyckas väl." Ps 1:1-3.

"Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. Jag söker dig av hela mitt hjärta, låt mig inte fara vilse från dina bud." Ps 119:9-10.

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Ps 119:105.

Artikeln är baserad på ett föredrag av Kåre J Smith 27 november 2019.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.