Gemensamt för alla

Gemensamt för alla

Oavsett om vi har en “trevlig” personlighet eller inte, har vi alla en sak gemensamt …

4 min ·

Alla mina barn är stora och de flesta har flyttat hemifrån, men särskilt en har börjat sända intressanta frågor till mig. I och med att frågorna kommer som textmeddelande, istället för ansikte mot ansikte, får jag tid på mig att fundera på vad jag ska svara. En del teman är komplicerade, alla är intressanta, men det var speciellt en som överraskade mig. Den löd så här:

“Hur kommer man bort från det att leva efter eget behag och bort från tankar om vad man själv vill och har lust att göra, osv? När jag ser … ser han alltid så lycklig ut. Han verkar alltid tänka på andra.”

Det som ligger under ytan

Orsaken till att det överraskade mig var för att personen som frågade inte verkar leva efter eget behag, alltid själv ser så lycklig ut och alltid tycks tänka på alla andra. Och jag vet att personen som det syftades på i meddelandet inte alltid är lycklig och faktiskt har kamper som handlar om egoism och hårdhet.

Vi har en tendens att anta att att alla andra kan detta livet så bra, medan vi själva är de enda som ligger långt efter och som fortfarande kämpar med det mest grundläggande. Vi kan sätta upp en modig fasad utåt, men invändigt kan det leda till negativa tankar om vårt eget värde och vandring med Gud. Vi ser inte “de andras” tankebanor. Vi ser inte deras strider, kamper eller de negativa tankarna som de måste övervinna.

Vad alla har gemensamt

Det finns en sak som vi alla har gemensamt, och det är det kött, eller det vi kan kalla “mitt liv” – alltså jag efter naturen. Alla som vill följa Kristus har en natur att övervinna. Till och med de som har en trevlig personlighet och som är “snällare” än mig. När det gäller den mänskliga naturen har vi alla samma villkor. Det som räknas är att hitta sitt eget liv och mista det, inte en trevlig personlighet.

Den första, grundläggande principen för alla vi som vill bli lik Kristus är att tro på detta:

Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. […]” Rom 7:18.

Den andra, grundläggande principen för alla vi som vill bli lik Kristus är att tro på detta:

“Den som finner sitt liv skall mista det […] Matt 10:39.

Vad vi borde fokusera på

Vårt fokus borde vara att hitta vårt liv under en vanlig dag, inte hur andra människor är. Vi måste leta för att hitta vårt liv. Varje gång vi ser något i oss som inte är Guds vilja och förnekar det, så har vi närmat oss några steg närmare mot att bli som Jesus. Vi får den bästa framgången när vi slutar att vara vaga och slutar försöka vara en “bättre person”, som de människor vi träffar som alltid verkar vara snälla och tänka på de andra. Kristi kropp är inte formad av människor som försöker vara snälla mot varandra. Den är uppbyggd av människor som hittar sitt liv och mister det. Det är klippan som gemenskap kan byggas på.

Låt oss identifiera vår fiende. Jag vet vad mitt kampområde har varit idag, men det är mellan Gud och mig. Ingen har kanske märkt att jag har känt mig “eländig, fattig, blind och naken,” eller att jag har riktad slag mot förbittring, avund eller självgodhet.

Det folk kommer att märka däremot är att jag börjar förändras om jag lyckas träffa varje gång jag slår. Vissa saker tar längre tid än andra, men vi behöver inte vara rädd för kampen, eftersom vi är garanterade att vinna.

“Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.” Fil 1:6.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.