Nu är tiden …

Nu är tiden …

Är frälsning en engångsföreteelse, eller är det en pågående process som leder till växt och mognad i kunskapen om Frälsaren?

Det finns färska rapporter på aktiemarknaden, politiska utvecklingar lokalt och globalt, hälsomässiga och medicinska utvecklingar, och till och med mörka utvecklingar bara för att fylla spalterna och få fler läsare.

Frågan är "vad du är intresserad av" eller "vad som intresserar dig nu". Bibeln nämner en tidskänslig fråga i Rom 13:11:

"[…] Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro."

De flesta menar att man blir frälst vid en viss tidpunkt, och att frälsning är ett mer eller mindre avslutat kapitel eller iallafall inte något man nämner i presens. För många är det ett koncept fryst i ett avlägset förflutet. Blev vi inte frälsta när vi först kom till tron? Här står det emellertid att frälsningen är närmare än den var då. Med andra ord måste den även ske i presens. Det måste iallafall finnas en möjlighet att bli mer "frälst".

Är frälsning en pågående process som leder till växt eller mognad i kunskapen om Frälsaren? Vi kan även läsa i 2 Kor 6:2:

"Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag."

Vittnesbörd är ofta levande och detaljerade beskrivningar av hur man en gång blev frälst. Hur man kände nöd, övertygelse om synd, erkännande, ånger och hur man sedan fick Jesus in i livet. Detta är underbara vittnesbörd och underbara början. Man kan säga att det var frälsningens dag, eller då vi först kom till tro,

Men hur är det nu? Har det hänt något sedan den dagen? Är frälsningen närmare nu än när vi först kom till tro? Har det varit framgång i den frälsningen? Kanske man bara ser fram till framtiden med Frälsaren i himlen. Men hur är det nu?

Läs mer om förlåtelse och "frälsning genom hans liv" här

Ska vi inte omvända oss igen när vi är övertygade om synd i våra liv, eller åter känner nöd för våra negativa sidor, för att bli ännu mera frälsta från vår inneboende synd? I dag? Nu?

I Hebr 7:25 står det om att bli frälst helt och fullt, vilket syftar på en pågående process. Som ett barn som utvecklas till en vuxen. "[…] tills vi alla når fram […] som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet." Ef 4:13.

Må ingen av oss vaggas till sömn och bli så upptagen med allt i denna världen att vi försummar en så fantastisk frälsning som finns tillgänglig för oss nu. (Hebr 2:3)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.