Så uppnår du äkta rikedom

Så uppnår du äkta rikedom

Genom sin Ande visar Gud oss vad äkta rikedom är.

Det står i 1 Kor 2:9: "Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom." Och så står det vidare i vers 10: "Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande."

Vi har kommit till tro på honom som är den levande och sanna Guden. Han som skriver Livets Andes lagar i vårt hjärta och sinne. När vi lyder hans lagar och håller hans bud på grund av vår kärlek till honom, kommer han och bor hos oss och låter oss få en försmak av den kommande världens kraft genom hans Ande. Gud har gett sin Ande till alla som lyder honom. Det är denna Ande, den heliga Ande, som kommer att vara tusenårsriket och evighetens Ande. Alla som låter sig ledas av denna Ande är Guds barn. När vi får uppenbarelsen, inte bara kunskapen, om detta, får vi samma sinne som Paulus hade som såg allt annat i denna värld som avskräde och förlust så att han kunde vinna Kristus.

Jesus talar om "sann rikedom"

Då blir det som står i Luk 16:10-13 levande för oss: "Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

Det är viktigt att vara trofast och rättfärdig i små saker i alla våra vardagliga omständigheter hela vårt liv – hemma och i församlingen, på jobbet och på vår fritid, i det dolda såväl som i det synliga. Jesus nämner mammon som de flesta är slavar under, men det gäller även alla andra områden i vårt liv. Ingen kan tjäna två herrar. Den som försöker det baserar sitt liv på en stor lögn som avslutas med det som står i Matt 7:21-23:

"Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

De sanna rikedomarna är dygderna

Det är viktigt att vara en god förvaltare av Guds mångsidiga nåd, en som tjänar vår himmelska Herre med nitälskan och iver i den första kärleken och med ödmjukhet. Det är även viktigt att lyssna och ha ett öppet öra, så att vi kan höra så som lärjungarna hör och vandra i Anden i alla situationer, så att Gud är vår enda Herre. Då kan han anförtro oss med de sanna rikedomarna vars värde är evig och som är sann hjälp för människorna. De sanna rikedomarna är det livsinnehåll som vi får genom att vara trofasta i att dö bort från synden och döda kroppens gärningar genom Anden. Bara genom denna död kan Jesu liv uppenbaras i vår kropp. Då klär vi på oss den nya människan som skapades efter Gud i rättfärdighet och sann helighet (Ef 4:24).

Den "nya människan" är Jesu liv, hans dygder, gudomliga natur. Det är inte något mystiskt eller något "högt uppe i luften", utan snarare något som alla i min omgivning kan känna. Det är Ordet synligt i kött. Härliga dygder som barmhärtighet, godhet, glädje, tacksamhet, omsorg, osv, kommer fram istället för att man kräver och lever efter egen vilja. De har alla en underbar doft av Guds härlighet. Dygderna är verkligen sanna rikedomar med evigt värde och sann läkedom för nationerna. Dessa skatter ökar om vi söker det som finns ovan och lever vårt liv inför Gud. Då kommer vi även i kontakt med Guds eld, så att guldet renas (Mal 3:3). Då utvecklas vi i allt det goda och blir nyttiga kärl för Mästaren, redo för all god gärning (2 Tim 2:21).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.