Vad innebär det att vara fiender av Kristi kors?

Vad innebär det att vara fiender av Kristi kors?

It isn’t the knowledge that Christ was crucified for us that people are enemies of; it isn’t the physical cross on Calvary.

"Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors." Fil 3:18.

Vanligtvis är det inte vetskapen om att Kristus blev korsfäst för vår skull som folk är fiender till. Sanningen är den att jag blir en fiende till Kristi kors om jag inte själv tar mitt kors och korsfäster mitt eget kött med dess lustar och begär. Alltså om jag själv inte är villig att vara korsfäst med honom (Gal 5:24; Gal 2:20). Jesus uppmanade mig att ta mitt kors dagligen (Luk 9:23)! Jag kan vara hur enig som helst med att Kristus dog för mig på korset, men erkänner jag att även jag måste dö, att begäret i köttet måste dö?

Läs mer här: Vad innebär det att dagligen ta sitt kors?

Vem är fiende av Kristi kors?

Jag räknas som en fiende av Kristi kors, om jag inte är villig att korsfästa mina egna lustar och begär! Varför skulle jag inte vara villig att ge upp allt detta? Det måste bero på att jag fortfarande vill ha något i denna värld. Paulus skriver om sådana människor: ”De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska." Fil 3:19.

Jag blir ganska naturligt en fiende till Kristi kors om jag vil leva själv och följa begäret i mitt kött, eftersom korsets ändamål är att korsfästa just det egna livet, min egen vilja, mitt ego, mina lustar.

Läs mer här: Hur kan jag vara korsfäst med Kristus?

Älska korset

Å andra sidan kan jag ödmjuka mig själv, böja mig och underordna mig Guds vilja, så att jag gör Hans vilja istället för att söka min egen. Då tar jag mitt kors dagligen, så att det inte längre är jag som lever, utan Kristus som uppstår och uppenbaras i mig (2 Kor 4:11)!

Det står skrivet för dem som älskar korset: "Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud." Kol 3:1-3.

När jag söker det som är ovan, förlorar det jordiska sitt värde. Jag älskar Kristi kors, eftersom det innebär att jag kommer till det dolda livet med Kristus i Gud. Genom korset överger jag alltid mina begär och lustar till döden. Endast genom denna död kan Kristi liv födas fram. På detta sätt formas jag efter Sonens bild (Rom 8:29). Detta är det mest spännande liv som kan levas!

Låt oss alltså älska korset och detta mäktiga regenererande verk som det får fram i oss! Låt oss söka det som är ovan i himlen, så att vi har ett himmelskt hopp att arbeta mot. Då blir vi aldrig räknade som en fiende till Kristi kors.

"För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.” Gal 6:14.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.