4 steg för att kunna lägga det förflutna bakom sig

4 steg för att kunna lägga det förflutna bakom sig

Du kanske ångrar ditt förflutna, men genom förlåtelse kan du se fram emot en fantastisk framtid.

5 min ·

Du ångrar kanske det förflutna, men genom förlåtelse kan du se fram emot en otrolig framtid.

Gud har lovat ett nytt liv åt alla som tror på Jesus. Det är livsförändrande när man lägger det förflutna bakom sig, och Gud hjälper och styrker dig varje steg på vägen.

Steg 1: Erkänna, ångra och be om förlåtelse

Du ser dina gjorda synder och inser att du måste förändra dig. Att ångra sig betyder inte bara att man ångrar sitt förflutna, men att man helt och hållet byter åsikt och görett förbund med Gud att man inte vill leva på det sättet längre. Du erkänner dina synder för Gud och ber honom om förlåtelse.

Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Joh 1:9.

Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig, så att jag blir vitare än snö.” Ps 51:9.

Läs mer här: En öppen dörr väntar på dig

Steg 2: Vi får förlåtelse

Allt torkas bort och du får en ren ny start. Skulden över förflutna synder tas bort genom förlåtelsen. Du behöver aldrig oroa dig över att du en gång kommer att hållas ansvarig för dina tidigare synder, för de är helt och hållet förlåtna. Nu har du möjlighet att vända om 180 grader till ett helt nytt liv.

Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.” Mika 7:19.

“Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” Kol 1:13-14.

"Och deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg.” Hebr 10:17.

 

Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.” Ps 103:12‑13.

Läs mer här: Har jag gått för långt för att få förlåtelse?

Steg 3: Vi får ett nytt hjärta och ett nytt sinne

Hela ditt sinnes attityd förändras. Även om du fortfarande blir frestad, så har du ett nytt hjärta och sinne som Gud har givit dig, och nu vill du bara det goda. Istället för att fortsätta med dina gamla vanor och intressen har du nu ditt intresse i det himmelska riket och du söker det som är där ovan, där Kristus är (Kol 3:1). Du behöver inte längre slava under synden bara för att du blir frestad. Genom den helige Andes kraft kan du segra över de begär och lustar som finns i din natur (Rom 8:12).

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen.” Jes 43:18-19.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.” Hes 36:26.

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” 2 Kor 5:17.

“Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” Gal 2:19-20.

Läs mer här: Levande tro: bli en ny skapelse

Steg 4: Vi vandrar på den nya och levande vägen

Nu är du klar för att vandra framåt och sträva efter ett liv i Kristus. Din kärlek till Jesus och din tacksamhet för allt han har gjort för dig, driver dig att följa efter honom som en sann lärjunge (Luk 9:23). Det finns inte plats för missmod, lathet, hopplöshet och annat sådant i ditt hjärta, för du tror på det som står i Guds Ord. Det spelar ingen roll vad Satan prövar tuta i dig; det förflutna hålls bestämt kvar i det förgångna och framtiden är full av hopp och tro.

Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus.” Fil 3:13-14.

Jesus svarade: ’Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike.’” Luk 9:62.

Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.” Rom 8:13-14. 

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.