Vad betyder det att födas på nytt?

Vad betyder det att födas på nytt?

Jesus säger att vi måste födas på nytt. Hur går det till?

Jesus säger tydligt att en kristen måste bli född på nytt om han ska se Guds rike.

"Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. […] Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande." Joh 3:3-6.

Självklart talar inte Jesus om att fysiskt födas en gång till. Han talar om en ny längtan – en andlig förvandling.

Varför måste jag födas på nytt?

Innan jag föds på nytt, styrs jag av mina egna, mänskliga tendenser, nämligen köttets önskemål. Vanligtvis är detta det som vägleder mina tankeprocesser och beslut. Köttets begär leder emellertid inte till det Kristi liv som jag är kallad till. Att ge efter för lustar som stolthet, lathet, girighet, avund, egoism och många andra sorters ondska, leder till synd. Jesus beskriver detta sinne som inte är fött på nytt på följande sätt: "Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken." Upp 3:17.

Det är nu jag erkänner att det är mig som beskrivs i denna vers. Att jag har kommit till den punkt att jag är redo att födas "av vatten och Ande". Ingenting av det jag har som ett resultat av att vara född av köttet, som en naturlig person, kan tjäna Gud. När jag erkänner att jag inte kan göra det goda, kan Gud ta över. Jag måste ge upp absolut allt för att födas av Anden, som är en återfödelse av sinnet och hjärtat. Jag blir död för köttets begär och levande för Andens maningar.

Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig." Gal 2:19-20.

Självklart har jag fortfarande ett kött som kräver att dess begär uppfylls, men nu besegras dessa lustar och påverkar inte längre mig. Istället är jag levande för vad Anden leder mig till, som ju är sanningen. Min "gamla människa", som Paulus kallar det sinne som inte är född på nytt, måste förbli korsfäst med Kristus, och det nya livet som jag har blivit född till är Kristi liv. Jesu liv ska bli synligt i mitt dödliga kött. (2 Kor 4:11) Jag har makt till att stå emot frestelsen, förbli korsfäst för köttets begär och leva för Kristus just för att jag är född av Anden, och för att Anden lever i mig. (Rom 15:13)

Läs mer: Omvändelse

En ny längtan

Hela brevet till Kolosserna beskriver en återfödd kristen, och inleds med detta: "Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom." Kol 3:1-4.

Jag vet att jag är född på nytt om jag, i mitt hjärta, vet att min längtan inte är efter något av denna jord, utan att jag hellre endast vill tjäna Gud och låta honom styra mitt liv. En djup önskan om att hellre leva i all evighet, istället för något i denna värld. En längtan som Jesus hade då han sa: "Men ske inte min vilja utan din." Luk 22:42.

När jag är villig att släppa min egen styrka, stolthet, envishet, det att lita på mina mänskliga förmågor och istället följa Andens väledning så att Guds vilja kan utföras. Då upptäcker jag att allt är möjligt i Andens kraft. Jag kan flytta berg i mitt liv. Det som jag trodde var omöjligt, seger över synd, genomförs. Jag förvandlas till en ny person, en ny skapelse. Jag låter Gud böja och forma mig till den person som han vill att jag ska vara.

Att se Guds rike

Då kan jag se Guds rike. Mina ögon öppnas för att se bortom det som tillhör denna jord. Att se det som har ett verkligt värde. Med Guds rike kommer allt som är gott på riktigt, både i denna värld och i evigheten. Därför är det mest givande en människa kan göra att söka Guds rike.

"Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam." Ef 1:17-19.

Du vill kanske läsa mer på vår temasida om början av vårt kristna liv, eller i följande artiklar:

Hur blir man kristen?

«Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor»

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.