Vet du vem du är?

Vet du vem du är?

Är du medveten om att du är utvald av Gud till ett konungsligt prästerskap, hans eget folk? Vad betyder det för dig?

"Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." 1 Petr 2:9.

Du är ett utvalt släkte.

Du är ett konungsligt prästerskap.

Du är Guds eget folk.

Du är kallad från mörkret.

Du har kallats till hans underbara ljus.

Du är kallad till att förkunna hans härliga gärningar.

Du är kallad vid namn av Gud

Tror du på det? Har du fått tro på att denna vers är skriven om dig? Att Gud tänkte på dig innan världens skapelse? Att han planerade ditt liv innan du föddes? (Ef 1:4; Ps 139)

Om du verkligen tror på att du är ett konungsligt prästerskap för Gud, så håller du dig borta från all ondska här i världen. Du har inget att frukta för vad folk tänker och säger om dig. Du tillhör Gud. Du kan hålla dig borta från onda andar som vill dra dig ner till denna världens lägre nivåer. (2 Kor 6:16-18)

Du kan gå genom livet bärandes på denna vetskap som en krona. Du är en evig ande, utvald av Gud och värdefull, skapad för himmelska saker. Då tappar allt i denna värld sin glans, eftersom mörkret och bedrägeriet har blivit avslöjat för dig. Han har kallat dig till sitt underbara ljus.

Du kan göra det!

Du befinner dig i denna värld och måste interagera med den. I skolan, på jobbet, vart du än är, möter du situationer som frestar dig. Men om du alltid kommer ihåg att du har en hög och helig kallelse, får du kraft till att:

 • Gå bort från smutsiga samtal, skvaller eller förtal (Ef 5:4; Jak 3:6)
 • Vara en individ i honom utan att falla för grupptryckbehovet att tävla med andra, eller dåligt självförtroende (1 kor 12:4-6)
 • Vända dig bort från popkultur som normaliserar sådant som är fel i Guds ögon (Ps 1:1)
 • Vara respektfull, vänlig, och kärleksfull när ingen annan runt dig är det, mot lärare, chefer, medarbetare, föräldrar, eller vem du än har att göra med i din vardag (Fil 2:3; Kol 3:12-14)
 • Möta ont med gott (Rom 12:21)
 • Inte avundas syndare (Ordspr 23:17)
 • Leva inför Gud istället för att oroa dig över vad folk tänker om dig (1 Petr 1:24-25)
 • Vara djärv och modig (5 Mos 31:6)
 • Bära ogillande för hans namns skull (Hebr 13:13)
 • Övervinna lathet, klagan, njutningslystnad, upproriskhet, osv.
 • Och mycket, mycket mer.

"[…] så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen […]" Fil 2:15.

Hålla sig nära Gud

För att ha blicken fäst på din kallelse i vardagen, behöver du väpna dig med Guds ord innan du går ut i världen och möter livets situationer som du vet kommer. Frestelserna som du vet du kommer att möta. Gå ut i världen fast besluten om att endast tjäna Gud i dag, och att segra över allt som vill leda dig bort från det beslutet. (Luk 4:8)

Och friska upp beslutet under dagens lopp. Du kan alltid föra en inre dialog med Gud. Gå till nådens tron när du är i nöd. Sök upp en lugn plats där du kan ropa till Gud i bön om du så behöver, eller sätt dig ner med hans ord för att styrka dig själv. (Hebr 4:16; 1:2-3)

Gud känner, älskar och är alltid med dig

Det kan kännas som om du är helt hopplös med tanke på hur ofta du frestas. Men Gud har inte kallat dig till något stort, för att sedan lämna dig till att räkna ut det själv. Han har gjort så mycket mer än det! Han är alltid med dig, vart du än går och vad du än gör, för att ge dig styrka till att välja och göra det goda. Gud är starkare än allt, oavsett hur starkt och hur ofta du frestas och oavsett hur mycket Satan försöker övertala dig till att ge efter. Han ger dig allt du behöver till att få mer än seger. (Rom 8:37)

"Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig." Jes 43:1-2.

Gud vet vägen som en lärjunge måste gå, strömmarna och elden du kommer att möta. Han lämnar eller överger dig aldrig. Han håller dig i sina händer. Satan kan ryta som ett lejon, men du kan stå honom fast emot i tron på att den allsmäktiga Guden är din kraftkälla, skydd och hjälp. (Jos 1:5; 1 Petr 5:8-9)

Gud leder dig alltid i segertåg i Kristus, och ditt liv kommer att visa vad Gud kan göra i dem som är hans, som är kallade efter hans vilja, som tror på honom. (2 kor 2:14; Rom 8:28)

Du tillhör Gud Tro på att dessa ord är dina och att du kan göra stora dåd i honom.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.